wie maakt het verschil, leprastichting

Een wereld zonder lepra

In iedere aflevering van het MAX-programma Wie Maakt Het Verschil? ontmoet een BN’er onderzoekers, hulpverleners en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een betere toekomst. Ze zien medische innovaties, effectieve projecten en ontmoeten zeer bevlogen mensen die allen op hun eigen manier het verschil willen maken. Peter Timofeeff, Inge Ipenburg, Stanley Burleson, Andrea Kruis en Nance gaan vanuit hun persoonlijke betrokkenheid op zoek naar levensreddende oplossingen.

Steun de Leprastichting en help lepra de wereld uit.

Andrea Kruis stapt 5 maanden na het overlijden van haar vader striptekenaar Jan Kruis zijn atelier binnen. Samen met haar zus bekijkt ze de schetsen die haar vader destijds maakte van leprapatiënten. Met zijn schetsen wil hij een gezicht geven aan lepra. Andrea treedt in de voetsporen van haar vader en gaat naar India, het land met het hoogste aantal leprapatiënten ter wereld. Ze ontmoet onder andere Charles Phaff, de lepra-arts die 16 jaar geleden ook haar vader heeft begeleid tijdens zijn bezoek aan Mozambique voor de Leprastichting.

Besmettelijke ziekte

Lepra is een besmettelijke ziekte. Het wordt veroorzaakt door de leprabacterie en overgebracht door hoesten of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken. Door de gevoelloosheid kan iemand zich verbranden en wonden oplopen, met infecties, blindheid en ernstige verminkingen als gevolg. De leprabacterie heeft een lange incubatietijd. Hierdoor kan het jaren duren voordat er symptomen ontstaan. Lepra is te genezen met medicijnen. Een vroege diagnose is hierbij belangrijk. Dan kan er zo snel mogelijk met medicijnen worden begonnen.

Subi praat niet meer

Subi (7) uit India is een ontzettende kletskous, maakt grapjes en zingt graag liedjes. Maar sinds Subi weet dat ze lepra heeft is ze niet meer zichzelf. Ze is in zichzelf gekeerd en gestopt met praten. Van een vrolijk kind is ze veranderd in een zwijgend meisje; bang, omdat ze anders is dan de andere kinderen. ‘Mijn dochter is alles behalve verlegen, maar vanaf dat moment werd het doodstil’, zegt haar moeder. Subi krijgt medicijnen, maar ondanks dat zijn haar handen toch krom getrokken. Lees het verhaal van Subi en hoe zij probeert te leven met de gevolgen van lepra.

Wie maakt het verschil, leprastichting

Bestrijding van lepra

Jaarlijks worden ruim 200.000 mensen getroffen door lepra. De Leprastichting zet zich sinds 1967 in voor een professionele bestrijding van deze ziekte. Ze trainen artsen, gezondheidswerkers en vrijwilligers in vroege opsporing van lepra. Want door tijdige behandeling kan worden voorkomen dat de ziekte handicaps veroorzaakt. Daarnaast ondersteunen zij medische, sociale en economische revalidatie van mensen met handicaps door lepra, zodat zij gewoon deel kunnen nemen aan de maatschappij. De Leprastichting werkt altijd samen met lokale organisaties en overheden. Ook financiert de stichting relevant wetenschappelijk onderzoek en introduceert innovaties. De Leprastichting streeft er naar om in de landen waar lepra het meest heerst in de komende 20 jaar de ziekte definitief onder controle te krijgen.

Steun de Leprastichting en help lepra de wereld uit.

Wie Maakt Het Verschil? is te zien op dinsdag 13 juni 2017 rond 18.45 uur op NPO 2.

(Deze uitzending van Wie Maakt Het Verschil? wordt mede mogelijk gemaakt door de Leprastichting)

Geef een reactie

Reactie

  1. HelpElkaar says:

    Met bewondering heb ik deze aflevering over lepra bekeken. In mijn kindertijd en herinnering ( 58 jaar geleden) zijn twee tantes, die zendelinge werk verrichtten en vroedvrouw waren bij lepra patiënten ontvoerd en het losgeld werd toen niet gedoneerd door de Nederlandse overheid. Uiteindelijk werden zij vermoord teruggevonden. Door het zien van deze documentaire die verfraaid werd door een dochter van Jan Kruis om lepra patiënten te tekenen doet mij besluiten om de leprastichting te willen helpen. Ik dank Max wederom voor zulk soort mooie documentaires.