dementie

Wetenschappers: ‘investeer in preventie dementie’

Een groep van 67 vooraanstaande wetenschappers roept het kabinet in een ingezonden brief gericht aan minister Hugo de Jonge, op om maximaal in te zetten op het voorkomen van dementie. Zij vinden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een grote kans onbenut laat bij het aanpakken van dementie.

Preventie tegen dementie

“De afgelopen 30 jaar zijn er vele miljarden gestoken in de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen dementie en Alzheimer, zonder dat zo’n medicijn is gevonden”, aldus initiatiefnemer Martijn van Winkelhof tegen NOS. Volgens de wetenschappers wijst alles erop dat er met preventie voorlopig meer te halen is.

Verdubbeling aantal patiënten

Er wordt gerekend op een verdubbeling van het aantal dementiepatiënten tot 2040. Volgens wetenschappers komen er nu al 5 patiënten per uur bij. Dit zorgt ervoor dat de bestrijding van dementie, met 9 miljard euro, bovenaan de zorgbegroting voor 2020 staat.

Dementie staat niet alleen financieel bovenaan. Ook qua ziektelast is dementie ziekte nummer 1 in Nederland. “De ziekte neemt de meeste gezonde levensjaren weg en legt een zware druk op veel mantelzorgers”, staat in de ingezonden brief in krant NRC. Daarom vindt de groep wetenschappers dat de nadruk bij het bestrijden van dementie op preventie moet liggen.

Beweging en genoeg slaap houdt ontwikkeling dementie tegen

Een groep internationale wetenschappers doet onderzoek naar dementie. Zij schrijven in een brief aan de G7-top, dat ongeveer een derde van alle diagnoses van dementie en Alzheimer samenhangt met risicofactoren die beïnvloedbaar zijn. Zo zouden lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, sociale interactie en genoeg slaap beschermen tegen het ontwikkelen van dementie. Beweging stimuleert bijvoorbeeld de aanmaak van een beschermend eiwit en zorgt voor meer bloedtoevoer naar het brein, wat dementie tegen kan gaan. Ook volgens non-profitorganisatie Alzheimer Nederland kan dementie in 30 procent van de gevallen voorkomen worden door aanpassingen in de levensstijl. De organisatie raadt aan om nieuwe dingen te blijven leren en gezond te leven.

80-jarigen hebben minder kans

De wetenschappers stellen dat het aantal personen met dementie in welvarende landen de afgelopen 30 jaar is gedaald met 20 tot 40 procent. “Dat betekent dat de kans op dementie voor mensen in bepaalde leeftijdscategorieën kleiner is geworden”, zegt hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc Marcel Olde Rikkert tegen NOS. Het zijn de 80-jarigen die tegenwoordig een kleinere kans hebben om dement te worden in tegenstelling tot 30 jaar geleden. Volgens Olde Rikkert zijn dit veelal de hoger opgeleiden, omdat zij vaak meer aandacht en geld hebben voor een gezondere leefstijl, wat de kans op dementie verkleint.

Slechte registratie in Nederland

Onderzoek naar de hoeveelheid dementiegevallen in Nederland wordt bemoeilijkt doordat de registratie van dementiepatiënten in Nederland niet volledig is. Bij huisartsen zijn volgens Olde Rikkert 150.000 dementerenden bekend, terwijl er vanuit wordt gegaan dat er ruim 250.000 patiënten zijn. In Denemarken worden bijvoorbeeld wel alle dementiegevallen geregistreerd. “Daar is de afgelopen 10 jaar het aantal demente mensen per leeftijdscategorie jaarlijks met 2 procent gedaald. En het totaal aantal patiënten stabiliseert”, aldus Olde Rikkert. Een goede registratie is belangrijk om goed te kunnen zien wat de effecten van de beoogde preventie zijn. Zo kunnen er in Nederland ook zulke cijfers berekend worden als in Denemarken.

Nieuwe strategie

Minister de Jonge werkt aan een nieuwe strategie om dementie aan te pakken. “Dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Daarom moeten we meer investeren in onderzoek naar dementie. Daar hoort investeren in preventie ook bij”, aldus de minister. Verder roept de minister op een internationale dementiebijeenkomst op tot meer investeringen in de ziekte, wil hij een wereldwijde strategie ontwikkelen en gaat het ministerie van VWS gaat het onderzoeksbudget verdubbelen naar 16 miljoen euro per jaar.

(Bron: NOS, NRC, ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. Abbertje says:

    Hoge bloeddruk en Dementie bij 85+. etc.,
    Onlangs las ik een artikel over 85-plussers met een te hoge bloeddruk. Onderzoek was gedaan door Thomas van Bemmel. Hij onderzocht 571 mensen boven de 85 jaar. Hij vond het opmerkelijk dat, mensen met een hoge bloeddruk in de voorgeschiedenis, het prima deden zolang de bloeddruk aan de hoge kant bleef. Werd de bloeddruk met geneesmiddelen om laag gebracht, dan steeg het risico op sterfte.

    Thomas van Bemmel internist bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn promoveerde i.v.m. zijn onderzoek van 5 jaar geleden, aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op zijn proefschrift “High blood pressure at old age”