planten

Wetenschappelijk bewezen: planten op de werkvloer maken gezond en gelukkig

Meerdere planten op de werkvloer zorgen voor een aantrekkelijke werkplek voor werknemers, die daardoor positiever worden én minder vaak ziek. Het is niet voor het eerst dat er aan planten zulke positieve eigenschappen worden toegeschreven, maar nu wordt het ook bevestigd door Wageningen Universiteit, die er uitgebreid onderzoek naar gedaan heeft.

Positievere gemoedstoestand

Niet alleen zijn er duidelijk aantoonbare gezondheidsvoordelen, zoals een hogere luchtvochtigheid, maar mensen voelen zich ook echt fijner als zij zich in een ruimte bevinden waar planten staan. Wageningen Environmental Research heeft dit in samenwerking met een aantal andere bedrijven onderzocht en wetenschappelijk bewezen. De aanwezigheid van de planten zorgt ervoor dat werknemers een positievere gemoedstoestand hebben en tevredener zijn over hun eigen functioneren. Hierdoor functioneren zij ook daadwerkelijk beter en zij worden bovendien tot wel 20 procent minder ziek. Dat scheelt gemiddeld 1,6 ziektedag per medewerker per jaar.

De opzet van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende bedrijven, waarbij steeds een ruimte met werkplekken voorzien is van planten, met daarnaast een vergelijkbare werkruimte zonder planten. In beide situaties zijn sensoren geplaatst om de fysieke verschillen in het binnenklimaat te bepalen. De medewerkers in de betreffende ruimten hebben zowel voor als na het plaatsen van de planten hun mening gegeven over de werkplek, het binnenklimaat, de werksfeer, hun gemoedstoestand, welzijn en gezondheid. Ook zijn er concentratietesten afgenomen en is het cortisolgehalte (stresshormoon) van de deelnemers bepaald.

De positieve effecten

Uit het onderzoek komen 6 positieve effecten van de aanwezigheid van planten naar voren:

  • Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5 procent hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17 procent verbetering gemeten.
  • Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.
  • Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na de beplanting 26 procent aantrekkelijker om te zien.
  • Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van 1 bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.
  • Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.
  • Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich 20 procent minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Planten in zorginstellingen

Het onderzoek is ook uitgevoerd onder personeel in zorginstellingen, waarbij woonkamers of algemene ruimtes al dan niet zijn voorzien van planten. Weliswaar hebben de zorgmedewerkers hierbij ook positief gereageerd op de planten, maar de positieve effecten op het binnenklimaat zijn tijdens dit onderzoek niet aangetoond. Volgens projectleider Tia Hermans heeft dat te maken met de mobiliteit van ouderen, waardoor deuren vaak open blijven staan. “Hierdoor wordt het effect van de planten gedeeld met een grotere ruimte dan we voorzien hadden. Dat kan voorkomen in praktijkonderzoek”, zegt zij.

Werkgevers overtuigen met vervolgonderzoek

Met het onderzoek hoopt Wageningen Universiteit werkgevers te overtuigen om te investeren in een groen binnenklimaat voor hun werknemers. Door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van werknemers kunnen de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten over het algemeen al binnen 1 jaar worden terugverdiend. Daarna levert de investering in planten zelfs geld op. Om werkgevers nog extra te motiveren komt er een volgonderzoek. Hierbij wordt verder ingegaan op de terugverdientijd. Volgens Hermans zullen ondernemers en werkgevers pas echt overstappen op grootschalige toepassing van planten in hun bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt. Dus dat wordt nu verder uitgewerkt op meerdere locaties.

Wilt u thuis of op de werkvloer ook meer planten, bekijk dan ons kamerplantenoverzicht voor inspiratie en verzorgtips van over de 100 groene en bloeiende kamerplanten.

(Bron: Wageningen University & Research)

Geef een antwoord