wachttijden

Wachttijden in de zorg blijven oplopen

De wachttijden voor specialistische zorg in het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel 48 weken. Het gaat hierbij om de wachttijd tussen het maken van de eerste afspraak en daadwerkelijk terecht kunnen in het ziekenhuis. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport. 

Toestroom ouderen

Een deel van het probleem is de toestroom van ouderen op de Eerste Hulp. Om deze patiënten op te vangen, is er minder personeel voor de ‘planbare’ zorg. Deze ouderen liggen vaak onnodig lang in het ziekenhuis, omdat er geen passende zorg is. De problemen doen zich in het hele land voor. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de wachttijden het langst terwijl juist in die regio’s meer ouderen wonen die zorg nodig hebben.

Wachttijden zijn onwenselijk

De aanleiding voor het onderzoek naar de wachttijden is het signaal dat begin 2017 al af is afgegeven dat er landelijk 8 specialismen zijn waar mensen met een doorverwijzing langer moeten wachten dan mag. “Te lange wachttijden zijn onwenselijk voor patiënten. Zij hebben recht op passende zorg”, zegt de NZa. Over de maximaal aanvaardbare wachttijden is in 2014 een norm afgesproken. Al in 2013 doet de NOS onderzoek naar de wachttijden en concludeert dat die in de ziekenhuizen behoorlijk oplopen. Volgens de NZa is de situatie sindsdien niet verbeterd, eerder verslechterd.

Uit het rapport blijkt ook dat er specialismen zijn die voor extra problemen zorgen in een aantal regio’s. In Rotterdam en Noord-Friesland lopen de wachttijden voor cardiologie hoog op. Ook voor kaakchirurgie zijn er in verschillende regio’s wachttijden. De koepel organisatie roept patiënten op zich te melden als ze te lang moeten wachten. Zij bekijken dan of er een snellere oplossing is.

Belangenorganisatie Hartpatiënten Nederland waarschuwt voor de lange wachttijden voor dringende en noodzakelijke hartoperaties. De wachttijden in de regio Rotterdam en Friesland kunnen daar oplopen tot wel 12 weken.

Oplossing in het belang van de patiënt

De NZa roept zorgverzekeraars en -aanbieders op om niet naar elkaar te wijzen, maar in het belang van de patiënt een oplossing te vinden. Daarnaast denkt de NZa dat er voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer winst is te behalen door patiënten beter door te verwijzen. Voor sommige ingrepen kunnen patiënten ook bij zelfstandige behandelcentra of zelfs de huisarts terecht. Komt de patiënt toch op een wachtlijst te staan, dan moet er beter worden geïnformeerd over zorgbemiddeling. De NZa adviseert mensen die te lang moeten wachten op een behandeling, contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

(Bron: NOS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    De ziekenfondsen werden geprivatiseerd, omdat onderlinge concurrentie de wachttijden zouden inkorten en de kosten zouden verlagen. Het was op alle fronten beter en in het voordeel voor de patienten. Veel ziekenhuizen werden gesloten of fuseerde met andere ziekenhuizen. Je moet vaak grote afstanden overbruggen om een ziekenhuis te vinden. Nu we jaren verder zijn, is van alle verwachtingen niet uitgekomen. De kosten van de ziekenfondsen zijn gestegen en de wachttijden zijn gestegen. Het is zelfs zo, dat veel patienten hun toevlucht (moeten) nemen tot de gezondheidszorg in Belgie. Daar zijn geen wachttijden en de premie kosten, bedragen een fractie van die in Nederland. Ook kent Belgie geen eigen risico, daar betaald een verzekerde, €2 “Remgeld” als hij naar de huisarts gaat. En een kleine bijdrage, voor een behandeling in het ziekenhuis. Om een voorbeeld te geven, een CT scan voor de borstholte/longen/hart, kost voor de patient, in Belgie, een eigen bijdrage van €24. Dat kost in Nederland 25 keer meer. En je hoeft niet te wachten, je maakt een afspraak voor een paar dagen later, waarbij gevraagd wordt: “welke dag en welk tijdstip, jouw het beste uitkomt”. En elke stad heeft een ziekenhuis, en op elke hoek van de straat is een apotheek.