zorg

Samenwerking nodig om lange wachttijden in de zorg tegen te gaan

In veel sectoren in de zorg lopen de wachttijden voor behandelingen op. Eén van de manieren om hier iets aan te doen is een betere samenwerking tussen zorgaanbieders en – verzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat zich hier hard voor maken.

Actie nodig

Om de wachttijden in de gezondheidszorg te verminderen is er volgens de NZa betere samenwerking tussen zorgaanbieders en -verzekeraars nodig. “Hoewel de stijging van wachttijden niet in alle sectoren even hoog is, is er alle reden tot actie”, zegt de organisatie. “De NZa neemt als toezichthouder de regie om samen met betrokken partijen te zorgen dat dat ook gebeurt”, aldus Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. Gebeurt het niet, dan worden partijen erop aangesproken en worden er eventueel nog verdere maatregelen genomen.

Onderzoek

De Zorgautoriteit onderzoekt momenteel alle meldingen van patiënten die te lang moeten wachten en controleert bij zorgverzekeraars en zorgkantoren welke actie zij voor deze mensen hebben ondernomen. De NZa constateert in de ggz bijvoorbeeld dat de aanmeldwachttijden vooral oplopen voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of autisme. “Patiënten weten niet dat hun zorgverzekeraar kan bemiddelen naar een aanbieder die wel plaats heeft. Ook worden patiënten soms onjuist gescreend, doorverwezen en sturen zorgaanbieders onvoldoende op tijdige afronding van lopende behandelingen.”

Wachttijden ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in sommige delen van het land ziet de NZa te lange wachttijden bij allergologie, maag- darm- en leverziekten, oogheelkunde en revalidatiegeneeskunde. Ze onderzoekt nu nog de oorzaken. Verder wil de Nza dat ziekenhuizen de wachttijden beter registeren en die info direct bij haar aanleveren. Ook onderzoek van RTL wijst uit dat de wachttijden voor een operatie of opname in Nederlandse ziekenhuizen oploopt. Ze zijn op het hoogste punt in 4 jaar tijd. Volgens de norm die ziekenhuizen, verzekeraars en de politiek hebben afgesproken, mogen patiënten maximaal 7 weken wachten op een behandeling. Bij 16 procent van de onderzochte behandelingen hebben patiënten in maart 2017 langer dan 7 weken gewacht op een operatie of opname.

Zorgkantoren

In de langdurige zorg zijn zorgkantoren “onvoldoende zichtbaar voor cliënten die moeten wachten op zorg. Zorgkantoren weten niet goed genoeg wie er op de wachtlijst staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben.” De NZa gaat bij de zorgkantoren op bezoek.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord