linkshandig

Waarom zijn sommige mensen linkshandig?

Ongeveer 90 procent van alle mensen op aarde schrijft met rechts. De overige 10 procent doet dat liever met de linkerhand. Hoe komt het dat deze mensen de linker als voorkeurshand hebben?

Onderzoek naar linkshandigheid

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar linkshandigheid. Zo weten we inmiddels dat mannen vaker linkshandig zijn dan vrouwen, dat opereren met rechtshandige apparatuur erg lastig kan zijn voor linkshandige chirurgen, en dat linkshandige cricketspelers mogelijk een streepje voor hebben op hun rechtshandige teamgenoten.  Waar echter nog geen duidelijk over is, is over hoe linkshandigheid precies tot stand komt.

2 genen

Wat wel duidelijk is, is dat het genen zijn die de voorkeurshand bepalen. Carolien de Kovel van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen vertelt aan de website van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest dat er vermoedelijk honderden genen zijn die de voorkeurshand bepalen, maar dat er slechts 2 zijn geïdentificeerd. Van de rest is niet duidelijk wat hun rol precies is bij het ontstaan van links- of rechtshandigheid.

In het DNA

Deze wetenschap is nog zeer jong. Pas in 2019 wordt door onderzoekers van de Britse universiteit van Oxford ontdekt dat linkshandigheid genetisch is en dus verankerd ligt in het DNA. Dat betekent overigens niet dat kinderen van 2 linkshandige ouders ook linkshandig zullen zijn. De kans dat hun kinderen ook links zijn is wel groter, maar het staat niet vast. Onderzoek wijst uit dat de meeste kinderen van linkshandige ouders rechtshandig zijn, omdat linkshandigheid gewoonweg weinig voorkomt. 

(Bron: PubMed, BBC, Quest)

Geef een reactie

Reactie

    Janvdb says:

    Mijn vrouw is linkshandig maar dat werd vroeger op de lagere school afgeleerd door de nonnen door met een latje op de vingers te slaan. Maar twee van onze drie kinderen zijn ook linkshandig geboren, dus het is wel overdraagbaar.