euthanasie

Brede maatschappelijke steun voor euthanasie

Uit nieuw onderzoek van verschillende Nederlandse ziekenhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een groot deel van de Nederlanders positief tegenover euthanasie staat. Het onderzoek is gehouden verzoek van het ministerie van Volksgezondheid.

Positief

Volgens het onderzoek vindt 88 procent van de Nederlanders het goed dat er zoiets bestaat als een euthanasiewet. 76 procent kan zich voorstellen zelf ooit een beroep op de wet te doen. De resultaten zijn onder andere vergaard door publieksonderzoek en het raadplegen van het doodsoorzakenregister van het CBS.

Toename

Op dit moment worden er per jaar zo’n 6800 verzoeken tot euthanasie gedaan. Dit is een behoorlijke toename ten opzichten van 2010; toen vroegen 4050 mensen om euthanasie. De meeste verzoeken worden ingewilligd. In 6 op de 10 gevallen gaat het om mensen met een vorm van kanker. Nadat iemand is overleden, wordt door de Regionale Toetsingscomissie Euthanasie gekeken of de arts zich aan de wet heeft gehouden tijdens het verlenen van euthanasie.

Wat houdt de euthanasiewet in?

In de euthanasiewet staat dat een arts een patiënt dodelijke medicijnen mag toedienen als deze uitzichtloos lijdt. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de regeling, kan een wilsverklaring opstellen die regelmatig herzien moet worden. Deze verklaring is niet meer geldig als de persoon in kwestie niet meer bij kennis is op het moment dat de euthanasie gepland staat. Artsen hoeven een wens tot levensbeëindiging niet in te willigen. Als de arts wel besluit om over te gaan tot handelen, moet hij of zij hier altijd mee wachten totdat een tweede arts de patiënt heeft bezocht en akkoord geeft.

Hoe staat u tegenover de wet?

(Bron: CBS, VU Medisch Centrum)

Geef een reactie