Steeds minder mensen overlijden aan kanker

Er overlijden steeds minder mensen aan kanker, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij mannen is het sterftecijfer sinds de jaren 90 met een derde gedaald. De sterfte onder vrouwen laat al sinds het begin van de jaren 50 een geleidelijke daling zien.

Mannen

In de jaren 80 was er nog sprake van een piek in het aantal sterfgevallen bij mannen. Volgens Jan Latten, onderzoeker bij het CBS, zou dit kunnen liggen aan het feit dat veel mannen na die tijd een stuk gezonder zijn gaan leven en bijvoorbeeld zijn gestopt met roken. Longkanker blijft echter wel de meest voorkomende soort bij mannen die overlijden aan kanker. Het aandeel mannen dat hieraan overlijdt is wel een stuk kleiner geworden. Het daalde van 38 procent eind jaren tachtig naar 26 procent in 2015. Sinds tien jaar is darmkanker na longkanker bij mannen de meest voorkomende vorm bij sterfte aan kanker (12 procent). In de afgelopen 20 jaar is het aandeel van prostaatkanker nagenoeg gelijk gebleven (11 procent).

Vrouwen

In 2015 was 27 procent van de doodsoorzaken bij vrouwen terug te voeren op kanker. Sinds 1950 is de kankersterfte onder vrouwen met bijna een kwart afgenomen. Dit hangt samen met de daling van de sterfte aan maagkanker en borstkanker. Net als bij mannen is het aandeel van de sterfte aan maakanker in de otale kankersterfte bij vrouwen gedaald van 22 naar 2 procent. Tot en met 2006 zorgde borstkanker voor de hoogste sterfte onder vrouwen met kanker. Het aandeel borstkanker in de totale kankersterfte is sindsdien gedaald van iets meer dan 18 procent naar 16 procent in 2015. Het aandeel longkanker nam juist toe van 17 procent in 2006 naar 21 procent vorig jaar.

Kinderen

In 2015 zijn in Nederland 69 kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar overleden door kanker. Hersenkanker en leukemie maakten de meeste slachtoffers, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Ten opzichte van 2013 en 2014 veranderde het sterftecijfer nauwelijks tot niet, maar in de jaren daarvoor lag het sterftecijfer een stuk hoger. In 2006 overleden er nog 110 kinderen aan de gevolgen van kanker.

Preventie

Haiko Bloemendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie, denkt dat preventie een belangrijke rol heeft gespeeld bij de algehele afname van het aantal sterftegevallen door kanker. “We zijn er als maatschappij veel meer op gespitst. Met bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken spoor je sneller kanker op.”

(Bron: anp.nl, cbs.nl, nos.nl)

Geef een antwoord