Speciale training vermindert valpartijen

Kwetsbare ouderen die thuis een gerichte therapie krijgen tegen val-angst, vallen een stuk minder vaak dan andere kwetsbare ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn, promovendus aan de Universiteit van Maastricht.

Zicht op Evenwicht

De speciaal ontwikkelde therapie Zicht op Evenbewicht bestaat uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een verpleegkundige die de oudere 3 keer thuis bezoekt. Daarnaast maakt de therapeut in 4 telefoongesprekken samen met de oudere een oefenprogramma waarin rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Het aantal incidenten in de groep 70-plussers die de speciale therapie kreeg, lag bijna een derde lager dan in de groep die de therapie niet heeft gevolgd.

Dodelijke valpartijen

In 2014 overleden er bijna 3.000 ouderen door een val of de nasleep daarvan. Volgens berekeningen van Veiligheid NL kwamen 88.000 ouderen na een val op de Spoedeisende Hulp terecht en werden 40.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen. Val-incidenten waren in 2014 bij elkaar goed voor zo’n 810 miljoen euro aan zorgkosten. Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen. Het kan leiden tot ziekenhuisopname en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit. Met als gevolg dat ouderen afhankelijk(er) worden van zorg, dat ze angstiger worden, dat hun sociale leefwereld verkleint, dat ze aanpassingen moeten realiseren in hun woning en zelfs tot (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Het kostenplaatje

Veiligheid NL verwacht in 2030 naar schatting 4800 doden door val-incidenten en 1,3 miljard euro aan zorgkosten. De kosten voor de therapie tegen val-angst bedragen ruim 700 euro per persoon. De totale zorgkosten voor de kwetsbare ouderen die de therapie bedroegen 7890 euro. De zorgkosten van de ouderen in de groep die de therapie niet heeft gekregen lagen op 8094 euro. De therapie zou de zorgkosten dus kunnen verlagen.

Durft u de deur uit?

Voor ouderen die bang zijn om te vallen bestonden al groepstherapie├źn waarvan de werkzaamheid was aangetoond. Maar juist de meest kwetsbare ouderen willen of kunnen vaak niet naar zo’n therapie, ook omdat ze bang zijn dat ze vallen als ze de deur uitgaan. Voor de therapie Zicht op Evenwicht hoeven de ouderen in eerste instantie zelf de deur niet uit, waardoor deze therapie een stuk effectiever is.

Wie betaalt de rekening?

Zoals vaker met preventieve zorg is de financiering van dit soort cursussen lastig te regelen. Gemeenten moeten de investeringen doen, maar de zorgverzekeraars profiteren van kostenbesparingen. Tanja Dorresteijn: “In Maastricht heeft de gemeente op projectbasis een tijdje betaald, maar die is daar weer mee gestopt. Dat zie je vaker bij gemeenten. Maar preventie werkt niet als tijdelijk project. Zeker nu er in allerlei gemeenten zorggeld overblijft, begrijp ik niet waarom deze aanpak niet gewoon wordt gefinancierd.”

Ook een valtraning volgen?

Zicht op Evenwicht is een cursus voor zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen en als gevolg daarvan activiteiten te vermijden. Denkt u in aanmerking te komen voor deze cursus of wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website Zicht op Evenwicht.

(Bron: NOS en Veiligheid.nl)

Geef een antwoord