valpartij

Dagelijks 13 doden door valpartij

Elk jaar overlijden er meer en meer Nederlandse ouderen door een val. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekenbureau rekent uit dat er in 2018 4.628 mensen overlijden nadat zij zijn gevallen. Dat zijn 13 sterfgevallen per dag. De meest dodelijke slachtoffers zijn 80-plus. 

Flinke stijging

Het CBS buigt zich elk jaar over het aantal sterfgevallen door valpartijen en ziet de afgelopen jaren een flinke stijging. In 2016 overlijden er 3.883 mensen na een val; In 2017 zijn dit er al 4.028 en in 2018 dus 4.628. Wie verder terugkijkt ziet dat het aantal sterfgevallen door een val tijdens de jaren 90 vrij stabiel is. In 1990 overlijden er hierdoor bijvoorbeeld 1.584 , een getal dat de gehele jaren 90 ongeveer gelijk blijft. Vanaf 2000 ziet het CBS de aantallen telkens toenemen, waardoor de teller nu uitkomt op 4.628.

Oorzaken

Een gigantische stijging die volgens het statistiekenorgaan meerdere redenen heeft. Allereerst zijn er gewoonweg meer ouderen in Nederland dan pakweg 25 jaar geleden. Ook wonen deze oudere mensen tegenwoordig veel langer thuis dan voorheen. In huis bevinden zich vaak allerlei obstakels die een val kunnen veroorzaken, zoals hoge opstapjes of losliggende kleden. Hoewel de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen wel aangestipt worden als redenen van het groeiende percentage zijn dit volgens het CBS niet de enige redenen. “Ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking is vooral in de laatste 4 jaar bij zowel mannen als vrouwen een stijging te zien”, aldus het bureau op de eigen website.

Preventie

Om het aantal (dodelijke) valpartijen onder oudere Nederlanders te voorkomen wordt er al jaren ingezet op valpreventie. Zo is er een speciale valpreventieweek waarin ouderen uitleg krijgen over de verschillende manieren om een valpartij te voorkomen en zijn er allerlei oefeningen die het valrisico verkleinen. Bewegen is essentieel om het risico over nare valpartijen te verkleinen, zeker voor oudere mensen. Hoe ouder wij worden, hoe meer wij inleveren aan spierkracht en hoe makkelijker het wordt om totaal verkeerd terecht te komen tijdens een val. Ook het op tijd laten controleren van de ogen is erg belangrijk. Wie niet goed ziet, kan situaties moeilijker inschatten, waardoor een val mogelijk in een klein hoekjes zit. Daarnaast is het dragen van goede schoenen erg belangrijk. Als het schoeisel goed past, voorkomt u dat u hierdoor valt. Sloffen voor in huis moeten ook goed passen en niet te glad zijn. Daarnaast is het goed bijhouden van een eventueel medicatieoverzicht erg belangrijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over valpreventie? In 2017 maakt het MAX-programma Hallo Nederland een reportage over valpreventie. Ook zijn er verschillende websites waarop u meer tips vindt om een val te voorkomen.Ddenk bijvoorbeeld aan de site van VeiligheidNL of Samen beter Thuis.

(Bron: VeiligheidNL, archief, CBS, NOS, NRC)

Geef een reactie

Reacties (2)

  Daro says:

  Hele slechte bestrating veroorzaakt ook valpartijen en niet alleen bij ouderen! Daar lees ik niets over helaas. Hier is aan de bestrating al veertig jaar niets gedaan. Nu zijn er grote verzakkingen, opstaande stenen en tegels, scheuren en kuilen in asfalt enzovoort.

  De Klos says:

  Daro, u hebt het helemaal bij het rechte eind, wel overal drempels en rotondes aanleggen maar
  hier doen ze niets aan!

  Mvg