Ouderen weten vaak niet genoeg over hun medicatie

Er is veel meer aandacht nodig voor het medicijngebruik bij ouderen. Bij ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken blijkt vaak onduidelijkheid te zijn waaróm zij die medicatie gebruiken. Dat draagt eraan bij dat zij die geneesmiddelen niet regelmatig gebruiken, blijkt uit onderzoek van Maastricht University onder Zuid-Limburgse ouderen.

Aandoeningen

Naarmate ouderen meer medicijnen voorgeschreven krijgen, hebben ze minder kennis over de aandoeningen waarvoor ze die moeten nemen en laten ze die ook vaker staan. Bij eerdere onderzoeken werd dat ook al geconstateerd.

80-plussers

Vooral 80-plussers en mannen weten weinig over de redenen voor hun medicijngebruik. Zelfstandig wondende ouderen met een partner zijn beter geïnformeerd dan ouderen die zelfstandig en alleen wonen. Ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis zijn het minst goed geïnformeerd over de redenen waarom ze bepaalde medicijnen voorgeschreven hebben gekregen. Het opleidingsniveau speelt geen rol bij de kennis over de voorgeschreven geneesmiddelen blijkt uit het onderzoek.

Gemiddeld 9 middelen

754 ouderen die veel medicijnen gebruiken zijn bij het onderzoek betrokken. Daarvoor werden gegevens van patiënten, huisartsen en apothekers gebruikt. De onderzoeksgroep is representatief voor Zuid-Limburgse ouderen met ‘polyfarmacie’, oftewel het gebruik van meer dan 5 chronische medicijnen. De gemiddelde leeftijd van de ouderen was ruim 73 jaar en ze gebruikten gemiddeld meer dan 9 door artsen voorgeschreven medicijnen en 1 zelfzorgmiddel.

Kennis

Maar 15 procent van ouderen uit het onderzoek wist van alle medicijnen die ze slikten waarom dat was. Bijna de helft wist dat van meer dan driekwart van de medicijnen die ze voorgeschreven hadden gekregen. De ouderen wisten over 2 3e van de gebruikte medicijnen voor welke specifieke aandoening ze die namen. Alleen de kennis over diabetesmiddelen was met meer dan 80 procent hoger.

Aanbevelingen

Volgens de onderzoekers moeten artsen zich goed realiseren dat patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken mogelijk slecht begrijpen waarom ze die medicijnen voorgeschreven krijgen. Met name mannen van boven de 80 en ouderen die niet meer zelfstandig wonen. Onvoldoende kennis over de redenen voor medicijngebruik kan leiden tot het niet slikken van de middelen, met alle gevolgen van dien. Omgekeerd geldt dat meer kennis de trouw aan de inname kan stimuleren.

Uitleg

Duidelijke uitleg door artsen, verpleegkundigen en apothekers over de redenen voor het voorschrijven van een geneesmiddel is volgens de onderzoekers dus zeer belangrijk. Eventueel moeten familieleden of verzorgenden van een patiënt daarbij betrokken worden.

(Bron: NOS)

Geef een reactie

Reacties (4)

  Hanneman says:

  Absoluut een van de vele gevolgen van de vloek die over de zorg is afgeroepen door dit fraaie kabinet wat overal met succescijfers staat te zwaaien maar ondertussen…. Natúúrlijk loopt ook deze “verzelfstandiging” van ouderen hartstikke mis. Om een enigzins verantwoord met medicijnen om te kunnen gaan moet je daar toch minstens een beetje voor zijn opgeleid. De meesten onder ons zijn dat nu eenmaal niet en alle mensen die voorheen een beroep konden doen op professionals zijn nu aan zichzelf overgeleverd. En ik stel mij zo voor dat de belangstelling voor dit probleem door fabrikanten of verkopers van medicijnen minimaal is, getuige de verschillende journaalitems over bij voorbeeld het voeren van gebrekkige voorraden van voor gebruikers belangrijke medicijnen op gronden van economisch belang of bij voorbeeld de vervanging van gebruikelijke medicijnen door goedkopere. Aan de onderzoekers; artsen zullen zich zeker realiseren dat de mensen aan wie zij medicijnen voorschrijven zéér waarschijnlijk niet zullen begrijpen wat de werking of de “bedoeling” is met alle gevolgen van dien. De verstrekkers, verpakkers en verkopers zullen zich juridisch indekken door in microschrift een bijsluiter vol onmogelijke informatie te verstrekken “and that’s thát”. Buiten dát; als een arts die een terminale patient bezoekt en daar een kwartiertje te lang blijft praten spreken de verzekeraars van zorgcreatie en zal de arts worden beboet. Lijkt mij dat Achmea, Zilveren Kruis, Menzis en noem maar op, kies maar uit, het volstrekt te duur zullen vinden als een arts de tijd zou nemen om een patient beter te informeren streepje te begeleiden bij het gebruik van vaak serieuze medicijnen. Ik adviseer de genoemde onderzoekers te solliciteren bij Mw. Schippers die vast nog wel plaats heeft voor deskundigen die gaan aantonen dat dit allemaal flauwekul is. Als dat niet helemaal lukt organiseert ze misschien wel een leuk teambuilding dagje in Delft. Daarna lukt dat vast wél.

  oosterwijck says:

  Ik heb sterke bedenkingen als mensen 9 verschillende pillen slikken. … Ik heb sterke vermoedens dat er dan 5 pillen te veel en overbodig worden geslikt. Bovendien vreet je, jezelf doodziek aan al die chemische troep. Ik ken mensen die zienderogen opknapten, nadat ze stopten met vage medicatie. Met name psychische aandoeningen, worden alleen maar erger, bij het slikken van pillen en je vernield je lever en nieren. Mijn moeder (91 jaar) weigert haar leven lang steemast medicatie en loopt nog als een kieviet en leest de krant zonder bril. Ze houdt haar eigen appartement bij en doet haar boodschappen. Tot voor twee jaar, fietste ze nog. De farmacie wordt van haar niet rijk.

  Andrea51 says:

  Wat ook nog mee speelt is het volgende. Doordat medicijnen steeds vaker van naam wisselen wordt alles nog veel onoverzichtelijker. Daar heb ik zelf al last van. Kom je bij de apotheek en dan krijg je ineens een andere verpakking met een andere naam mee. als je dan bij een arts zit en die vraagt wat je gebruikt dan weet je dat vaak niet meer omdat al die wisselende namen ook nog eens vaak niet uit te spreken namen zijn. Vroeger wist ik precies welke naam en medicijn ik nam, nu weet ik wel dat ik een medicijn neem, maar weet ik vaak niet meer de naam ervan te benoemen. Ik ben 65 en best bij de tijd, maar hoe moet dat als je inderdaad boven de 80 bent. Dan weet je dat niet meer allemaal uit elkaar te houden. Zeker niet als je meerdere medicijnen slikt.

  oosterwijck says:

  Het is ons gelukt! De eerste 100.000 mensen hebben zich aangesloten bij het Nationaal ZorgFonds.
  Al deze mensen vinden dat het anders moet in de zorg. Zij willen zorg zonderconcurrentie, maar met samenwerking. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende reclame. En bovenal: zonder eigen risico.
  Samen bouwen wij aan betere en betaalbare zorg, voor iedereen.
  Intussen doen ook steeds meer organisaties mee, waaronder:
  50PLUS, FNV Zorg en Welzijn, KBO-Brabant, Omroep Max en de SP. Ook hebben verschillende zorgorganisaties zich aangesloten.

  Heb jij je vrienden, familie en collega’s al gevraagd om mee te doen?

  Klik op één van de knoppen hierboven om deze mail te delen, of vraag een actiepakket aan. Zo wordt onze beweging steeds groter.
  In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.
  Zo simpel is het.
  Op naar een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico.

  Strijdbare groet,
  Campagneteam Nationaal ZorgFonds