Ook dossiers Gemini Ziekenhuis bewerkt door Belgische gevangenen

Ook medische dossiers van Gemini Ziekenhuis in Den Helder zijn bewerkt door gedetineerden in de Centrale Gevangenis van Leuven. Dat gebeurde in ieder geval in 2014 via het Belgische digitaliseringsbedrijf iGuana. Dat heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep, waaronder dit ziekenhuis valt, bevestigd aan de redactie van Meldpunt, een tv-programma van MAX. Gemini Ziekenhuis was hiervan sinds begin 2015 op de hoogte. iGuana sluit niet uit dat ook dossiers van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda bewerkt zijn door gedetineerden. Dit hebben zij aan het ziekenhuis laten weten.

Scanklaar

Gisteren maakte de redactie bekend dat Belgische gedetineerden oude papieren patiëntendossiers scanklaar hebben gemaakt voor het Zwolse ziekenhuis Isala en Amphia Ziekenhuis te Breda. Het werk in de gevangenis werd gedaan in opdracht van iGuana, of de rechtsvoorganger van dit bedrijf Allgeier. Isala en Amphia Ziekenhuis waren tot vorige week hiervan niet op de hoogte.

Tevens bevestigt Medisch Centrum Leeuwarden dat hun in het najaar 2015 door iGuana een prijskorting van 20 procent is aangeboden, als het scanklaar maken uitgevoerd zou worden door gevangenen. Het ziekenhuis zag nadrukkelijk af van deze optie, maar gunde de scanopdracht wel aan iGuana.

Gisteren maakte de redactie van Meldpunt! ook bekend dat via een openbare link van het scanbedrijf 200.000 patiëntbestanden toegankelijk waren voor onbevoegden. Het betrof het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Het overgrote deel betrof ziekenhuizen in België.

Reacties op de datalek

De redactie van Meldpunt! heeft verschillende instanties gevraagd om een reactie op het datalek:

Autoriteit Persoonsgegevens:

Wij toetsen het verwerken van persoonsgegevens aan de wet.” en “Beveiliging van medische gegevens heeft hoge prioriteit.”
“Er is een tip binnengekomen over bewerken van medische dossiers van Nederlandse ziekenhuizen in de gevangenis van Leuven. Maar wij doen geen uitspraken over het feit of we een onderzoek gaan starten. Juist om het onderzoek niet in gevaar te brengen.”

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ):

“Wij gaan niet over datalek. De Autoriteit Persoonsgegevens wel.” en  “Wij zien wel toe op de norm, NEN 7510. Een ziekenhuis moet aan allerlei eisen voldoen om de veiligheid te garanderen.” en “Of gedetineerden het mogen doen ?  Daar kunnen we nu geen reactie op geven.”

Patiëntenfederatie NPCF  – directeur Dianda Veldman

“We begrijpen dat ziekenhuizen zoeken naar de goedkoopste manier om de dossiers te laten digitaliseren, maar dat mag nooit ten koste gaan van de privacy van de patiënt. Er is heldere wet- en regelgeving over, als die niet wordt nageleefd, is dat een zeer slechte zaak. Dat dit gebeurt, draagt niet bij aan het vertrouwen van de patiënt in zorgaanbieders.”

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) –  woordvoerder Wouter van der Horst

Over de gevangenissen: “Het ziekenhuis mag er vanuit gaan dat als er gezegd wordt dat het via een Europese normering verloopt, dat ze daar op mogen vertrouwen. Er zijn niet veel van dit soort bedrijven, op website goede reputatie, je gaat er van uit dat een bedrijf daar goed mee omgaat. Het is niet gezegd dat het verboden is, maar het geeft een naar gevoel.  (…) “Hoe je het ook wendt of keert, als je in een contract iets zegt maar het niet doet heb je wat uit te leggen.”

Over het datalek: “ Dat is een zorg dat de NVZ al heel lang deelt, patiëntgegevens moeten veilig zijn. Dit is eerder voorgekomen: groene Hart ziekenhuis. Ziekenhuizen doen er alles aan om dit dicht te timmeren, maar niets is 100 procent. Maar de hoeveelheid is zorgwekkend.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Schippers heeft in het Kamerdebat over de ziekenhuiszorg, op woensdag 27 januari 2016, toegezegd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg alle ziekenhuizen een brief zal sturen om deze op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

In de live-uitzending van Meldpunt! op 26 januari 2016, 19.25 uur op NPO 2 zijn hierover reportages te zien en wordt gesproken met Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid, Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar privacyrecht, Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP.

Geef een antwoord

Reactie

    Wilma52 says:

    Ik zag vandaag de uitzending en vroeg me het volgende af: hoe en wat gebeurd er met de dossiers als ze gescand zijn? Wat gebeurd er met de papieren versie, na het scannen? Wordt er op de juiste wijze mee omgegaan en op de juiste manier vernietigd? Misschien kunt u hier ook eens vragen over stellen, aub? Alvast bedankt.
    Met vriendelijke groeten,
    Wilma Zöld.