Vertrouwelijke patiëntendossiers in handen van gevangenen

Medische dossiers van veel meer Nederlandse ziekenhuizen werden door gedetineerden in de gevangenis van Leuven voorbewerkt om te worden ingescand. Zeven Nederlandse ziekenhuizen bevestigen nu dat dit is gebeurd. Volgens een oud-medewerker van een scanbedrijf en een gedetineerde die met vertrouwelijke patiëntendossiers werkte, gaat het zelfs om 14 Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldt het televisieprogramma Meldpunt!

180_KAARTJEOfferte scanopdrachten

Meldpunt! beschikt over de offerte voor de scanopdracht voor het Kennemer Gasthuis in Haarlem, dat sinds vorig jaar het Spaarne Gasthuis heet. Daaruit blijkt dat dit ziekenhuis korting kreeg als de voorbereidingen voor het scannen door gevangenen werden gedaan. Ook Medisch Centrum Alkmaar, UMC Utrecht en de Isala Klinieken in Kampen en Zwolle bevestigen dat gevangenen met hun patiëntendossiers werkten. Op 26 januari jl. maakte Meldpunt! bekend dat dit gebeurde met de medische dossiers van Isala Klinieken in Zwolle, Amphia Ziekenhuis in Breda en Gemini Ziekenhuis in Den Helder.

Het Belgische scanbedrijf iGuana (voorheen Allgeier) liet medische dossiers in de gevangenis van nietjes, paperclips, tabbladen en foto’s ontdoen, zodat patiëntendossiers gemakkelijk kunnen worden gescand. Het scanklaar maken is een arbeidsintensieve en daarom dure klus, waarop kan worden bespaard. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is het verboden om onbevoegden inzage te geven in dossiers met vertrouwelijke medische informatie. En een ziekenhuis moet schriftelijk toestemming geven als een scanbedrijf het bewerken van medische dossiers aan een ander bedrijf uitbesteedt.

Bewuste keuze

Na de onthullende uitzending van 26 januari jl. kwam de redactie van Meldpunt! in contact met een oud-medewerker van het Belgische scanbedrijf. Hij zegt in een interview met Meldpunt!: “Alle dossiers van iGuana gingen naar de gevangenis van Leuven voor het scanklaar maken. Het Kennemer Gasthuis koos hier bewust voor”. Deze getuige, die onherkenbaar wil blijven, zegt dat iGuana ook dossiers van Medisch Centrum Leeuwarden en van UMC Utrecht naar de gevangenis van Leuven bracht. Volgens hem wisten de ziekenhuizen het echter wel, of hadden ze het kunnen weten. Hij vertelt dat het Reinier de Graaf Gasthuis door zijn voormalige werkgever iGuana is bedrogen: “Dat ziekenhuis had expliciet aangegeven dat dossiers niet naar de gevangenis mochten. En tòch gebeurde het.”

Meldpunt! sprak ook met een gedetineerde die medische dossiers heeft bewerkt in de gevangenis van Leuven. Hij vertelt dat hij ook patiëntendossiers in handen heeft gehad van de ziekenhuizen van Meppel, Goes, Middelburg, Groningen en Amsterdam (AMC). Deze gedetineerde zegt dat de gevangenen in Leuven de privacy en medische geheimhouding niet respecteerden. Volgens deze gedetineerde zagen pedofielen patiëntendossiers van kinderen en zagen verkrachters foto’s van borsten van vrouwen. De gevangenen werden betaald per kilo behandeld dossier. De gedetineerden namen daarom bewerkelijke papieren mee naar de cel en gooiden die daar onopgemerkt in de prullenbak. De gedetineerde vertelt dat gevangenen geen officiële geheimhoudingsverklaring tekenden en er ook geen speciaal toezicht was op het werk, terwijl dat volgens de wet wel verplicht is.

Kamervragen

Naar aanleiding van de eerste Meldpunt!-uitzending stelde Renske Leijten (SP) mondeling vragen aan minister Schippers. De minister stelde dat ze niet te spreken was over de gang van zaken. “Het is niet de bedoeling dat gedetineerden dit werk doen”. Vier Tweede Kamerfracties stelden schriftelijke Kamervragen aan minister Schippers. (VVD, PvdA, SP en PVV). De minister schrijft dat de Autoriteit Persoonsgegevens actie moet ondernemen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet ziekenhuizen tot zorgvuldigheid manen. Minister Van der Steur van Justitie verwijst naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor het antwoord op de vraag of bewerken door gevangenen wettelijk mag. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens wil niet meewerken aan de uitzending en geeft ook geen uitsluitsel of bewerken door gedetineerden wettelijk is toegestaan.

Reacties

Zorgverzekeraars Nederland laat ons weten: “zorgverzekeraars betalen ziekenhuizen voor zorg inclusief een goede, zorgvuldige en privacybestendige administratie. Dat doen ze met premiegeld van verzekerden. Het is de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen hun interne processen goed en zorgvuldig te regelen en daarbij wetten en voorschriften in acht te nemen, zoals ook de minister eerder in antwoorden op Kamervragen liet weten. Het ligt niet voor de hand om premiebetalers daarvoor twee keer te laten betalen!”

Meldpunt! bespreekt dit onderwerp dinsdag 1 maart 2016 met tafelgasten Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar privacy en Astrid Oosenbrug, Tweede Kamerlid PvdA. Oosenbrug stelde na afloop van de uitzending Kamervragen aan minister Schippers van Volksgezondheid.

De CEO van iGuana, Stéphane Horta, is door de redactie van Meldpunt! meerdere keren uitgenodigd om in de uitzending tekst en uitleg te geven. Hij wilde hier geen gebruik van maken. Wel heeft hij een brief gestuurd naar de ziekenhuizen die klant zijn. Hierin schrijft hij zijn versie van de werkwijze van het bedrijf.

Geef een reactie

Reacties (4)

  wfdillingh says:

  Met verbijstering de uitzending gevolgd over de patiëntendossiers in handen van cliënten van gevangenissen.
  Dit om de dossiers klaar te maken om te scannen, maar ook om er misbruik van te maken. Ook al komt men van een andere planeet, men weet dat er binnen het gevangeniswezen een ander klimaat heerst dan binnen heel wat andere zettingen. Zelfs een gedetineerde gaf aan dat binnen het gevangeniswezen het niet zo nauw wordt genomen met dit soort informatie. Dat gedetineerden in staat zijn, om gevoelig materiaal mee te nemen naar hun eigen cel. Belachelijk voor woorden.
  Zeker binnen het ziekenhuiswezen mag men er op vertrouwen erg zorgvuldig met de gegevens van de patiënten om te gaan. Bij mij gaat het misschien om het verwijderen van een likdoorn, maar de uitzending van 01-03-2016 liet schrijnende situaties horen.
  En ook hier gaat het weer om geld. Het zijn de grote machtshebbers, die ten koste van alles, zo goedkoop mogelijk winst willen maken. En niet zorgvuldig omgaan met mensen die afhankelijk van hun zijn.
  Ook lijkt het alsof de overheid weer van niks weet. Verantwoordelijkheid wordt maar weer doorgeschoven.
  Moeten er eerst weer onderzoeken gedaan worden?
  Waarom dit soort praktijken niet direct stoppen. Of moet eerst het bekende kalf weer verdronken zijn.
  Zelf ben ik verpleegkundige geweest. Sinds vorig jaar gestopt met werken. Bezuinigingen!!!! En met mij veel meer collega’s.
  Bij ons op de werkvloer werden wij aangesproken als wij cliëntgevoelige aantekeningen op ons bureau lieten liggen en zelf niet aanwezig waren. Dat was heel normaal. Gewoon. Uit respect.
  Misschien is het goed om al de “werkloze” verpleegkundigen, die graag nog iets zouden willen doen, te vragen om dit werk te willen doen.
  Immers, dit zijn mensen die weten hoe ze met respect om moeten gaan met persoonsgevoelig materiaal. Hebben ook nog een geheimhoudingsplicht, en zijn misschien blij nog iets te kunnen doen?
  Al met al. Schandalig dat zoiets nog voor kan komen.

  HiMaBo says:

  Vandaag zag ik toevallig de herhaling van de uitzending over patiëntendossiers in handen van cliënten van gevangenissen..
  Het toeval wil dat ik gisteren een site aanmaakte bij het AvL, Amsterdam om mijn dossiers in te kunnen zien enz.
  Wie schetst mijn verbazing hetzelfde aan te treffen waarover het in deze uitzending over ging.
  Ik ben nog bezig hetzelfde te doen bij het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft, maar dat ging nog niet.
  Ik denk erover om “mijn avl” er weer af te halen, maar zo te lezen heeft dat geen zin. De dossiers zijn er al!

  Mijn huisarts + apotheek heb ik destijd geen toestemming gegeven mijn dossiers te delen. Nu zie je wat er verderop op grotere schaal gebeurd!
  Ik ben altijd zeer terughoudend met bepaalde zaken op internet, omdat men vaak geen idee heeft hoe e.e.a. “ergens”terecht kan komen.

   Iemandsgezichtje says:

   Maakt niet uit als ze gegevens van je willen hebben dan delen ze het wel, achter je rug om. Is een groot duister spel, je doet er helemaal niets tegen. Als de andere “hulpverlener” jouw gegevens heeft gaan ze dat echt niet met jou delen. Niemand kan zo gestraft worden, ze scharen zich allemaal achter elkaar.

   Dat is mijn ervaring.

  Iemandsgezichtje says:

  Mijn huisarts heeft vorig jaar gegevens achter mijn rug om gedeeld met een kliniek. Stug volhouden dat ze het niet had gedaan maar helaas voor haar ben ik er achter gekomen maar shit onvoldoende bewijs om het hard te maken en vervolgens een zaak van te maken. Macht van de overheid, zij mogen alles. Privé bestaat allang niet meer.

  Wat is mijn ex huisarts toch een harteloze ….