Leeftijd niet van belang bij slikken bloedverdunners

Met het voorschrijven van bloedverdunners wordt terughoudend gehandeld in het geval van patiënten boven de 90 jaar. Dit is echter niet nodig, blijkt uit onderzoek van het UMCG. Ook mensen boven de 90 kunnen veilig bloedverdunners slikken.

Bloedingen

Internist in opleiding Hilde Kooistra en hoogleraar stolling Karina Meijer van het UMCG concluderen na onderzoek dat ook mensen boven de 90 jaar veilig bloedverdunners kunnen slikken. Een nadeel van bloedverdunners is dat ze de kans op het ontstaan van bloedingen vergroten en de kans daarop wordt groter geacht naarmate mensen ouder worden.  “Bij 90-ers nemen de bloedingen inderdaad iets toe, maar niet zoveel als gedacht werd”, zegt Kooistra hierover. “Het onderzoek laat zien dat 90-ers in veel gevallen net zo veilig gebruik kunnen maken van bloedverdunners als 70-ers en 80-ers. De kans op trombose is zoveel groter dan de kans op bloedingen dat het voordeel van het middel opweegt tegen de nadelen.”

Belastend

Het blijkt voor gebruikers van bloedverdunners de eerste tijd wel als belastend ervaren te worden dat regelmatig bij de trombosedienst gemeten moet worden wat de stollingswaarde van het bloed is. Kooistra en Meijer onderzochten daarom ook hoe ouderen met boezemfibrilleren die voor het eerst bloedverdunners moesten slikken, dit zelf ervoeren. Bij aanvang werd hun kwaliteit van leven als iets lager ervaren, maar na 3 maanden blijken de patiënten de bloedverdunners niet meer als belastend te ervaren en is hun kwaliteit van leven niet achteruit  gegaan.

Leeftijd

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat het niet nodig is om bij het voorschrijven van bloedverdunners naar de leeftijd te kijken”, concludeert Meijer. “We kunnen dezelfde richtlijnen hanteren als bij andere ouderen. Artsen moeten vooral kijken naar de mens en naar de gezondheid, in plaats van naar de leeftijd.”

(Bron: gezondheidsnet.nl)

Geef een reactie