Kwaliteit verpleeghuizen ver onder de maat

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op 150 verpleeghuizen en concludeert dat een aantal de zorg voor ouderen niet goed aankan. Over 11 van de instellingen zijn de zorgen zeer groot. Nog eens 38 verpleeghuizen doen het ook niet goed genoeg en blijven onder scherp toezicht staan van de inspectie.

Onacceptabel

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) grijpt in bij 11 verpleeghuisinstellingen voor ouderen waar de inspectie grote zorgen over heeft. Van Rijn noemt de situatie er “onacceptabel” en wil dat de verpleeghuizen “verbeteren of sluiten”. Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat een speciaal interventieteam wordt ingezet “dat geen enkele maatregel schuwt”. Het kan gaan om het vervangen van bestuurders en andere leidinggevenden, een opnamestop of zelfs sluiting van een verpleeghuis.

Risicovol

Een 3e van de verpleeghuizen heeft te weinig oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weet zich niet goed te verbeteren. Bijna de helft meldt fouten niet of gebruikt deze informatie niet om de kwaliteit te verbeteren. In bijna 60 van de 150 instellingen voert het verplegend personeel geen 2e controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen.

Kennis

Medewerkers blijken wel erg betrokken en hebben aandacht voor de ouderen, maar de kennis van het personeel is vaak onvoldoende. Bijvoorbeeld over de omgang met dementie. In bijna 40 procent van de verpleeghuisinstellingen werkt het personeel niet volgens de protocollen en richtlijnen.

Complexer

Volgens de inspectie wordt de zorg voor de ouderen in verpleeghuizen complexer. Dat komt doordat mensen langer thuis blijven wonen. Ze mankeren steeds meer op het moment dat ze naar een verpleeghuis gaan en hebben dus meer en ingewikkelder zorg nodig.

Openbaar

Van Rijn had de inspectie gevraagd om te rapporteren waar het niet goed gaat. “Onze ouderen verdienen de best mogelijke zorg”, aldus de staatssecretaris. Van Rijn wil ook dat mensen weten hoe goed de verpleeghuiszorg is in hun buurt. “Daarom is afgesproken dat vanaf 2017 per locatie openbaar wordt hoe een verpleeghuis presteert.”

Niet bezuinigen maar investeren!

Volgens ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, is staatssecretaris Van Rijn “niet op de goede weg” door in te grijpen bij de 11 verpleeghuisinstellingen. “Straffen helpt sowieso niet. De instellingen moeten juist hulp en ondersteuning krijgen. Er moet niet bezuinigd, maar juist geïnvesteerd worden”, zegt een woordvoerster. Volgens de belangenbehartiger hebben zorgorganisaties vooral in grootstedelijke gebieden moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Anderen hebben door bezuinigingen onvoldoende financiële middelen om te investeren in noodzakelijke aanpassingen van hun gebouwen, om te voldoen aan de zwaardere zorgvraag van hun cliënten.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  De IGZ lijkt me op deze manier toch een beetje de lange arm van mr. van Rijn. Dit instituut wordt nu ingezet om aan te tonen dat hij actief met de kwestie bezig is. En de ActiZ zegt waar het op staat. Tja, zolang de arbeidsvoorwaarden en beloning van goed opgeleid personeel ondergeschikt wordt gemaakt aan de beloning van de zorgbestuurders en managers zal het niet rap beteren. Dreigen met de sluiting van tehuizen of de openbaarmaking van hun prestaties of wanprestaties zal evenmin iets afdoen aan de problemen waar instellingen mee te maken hebben en uiteindelijk ook helemaal niéts opleveren voor de zorgvragers, bewoners. Zou er bijna aan willen toevoegen dat de IGZ zich op de verkeerde locaties richt met haar onderzoek. Dit “gerenommeerde” instituut zou eens op inspectie moeten gaan in de misschien wel 150 dúizend huishoudens en thuiswoonsituaties van ouderen in dit land want zo men mocht denken dat er alleen in verzorgingshuizen aangemodderd wordt is het een instituut van niks. Gemeenten blijven bezuinigen op thuiszorg, thuisverpleging. De mensen die in deze sector werken hebben allemaal te maken met een onfatsoenlijke houding van de betalende partijen in de vorm van veel te hoge werkdruk en een absoluut te lage waardering. En uiteindelijk is het toch weer de bejaarde die de klos is. Veel betalen en inleveren, weinig geboden zorg of fatsoen.

  opa vrolijk says:

  De heer van RIjn en de IGZ hebben jarenlang prijsafspraken zorgverzekeraar gedoogd!
  Deze betaalden minder als een verpeeghuis niet aan de inkoop eisen voldeed
  Wij kunnen alles weerleggen!.

  Zo was er een verpleeghuis zonder 1 verpleegkundige! Volgens inkoop eisen: 1 verpleegkundige 7×24 uur lijfelijk aanwezig in het huis: Weigeren van medische hulp!, Geen leefplannen!, Geen medicatie overzicht! Na noodlottige val, geen arts! Pesterijen en dreigementen! Afhalen eigendom!

  Instanties waren op de hoogte incl burgemeester van niet werken allarmeringsystemen etc.
  Het kon niet anders dan fout gaan!

  Lees mee op: http://opa-vrolijk-vertelt.webnode.nl/over-ons/

  Golfy says:

  In de zorginstellingen was al een tekort aan personeel in 1960. Het heeft ertoe geleid, dat ik b.v. een jaar kosteloos in Wassenaar in het Sophiekehuis op de vepleegafdeling en in de keuken en huishouding ben gaan helpen via het Diakonaal jaar. Ik had onderdak in de kelder.
  Het was een leerzaam jaar en het werkt voor een jongere als een ontgroening, zoals dat ook in de militaire dienst kan gebeuren. Een jaar vrijwilliger zijn alvorens een vaste baan te hebben lijkt mij nuttig voor iedereen. “Eerst bollen pellen, dan een vaste baan elders.” De instellingen zijn ermee geholpen…………… of toch niet?
  Als ik zie, hoe er nu met tijd en mensen wordt omgegaan, is er wel een verschuiving naar administratieve rompslomp en precisie, maar verder is er voor de oudere die verzorgd moet worden eigenlijk bitter weinig veranderd. Het verschijnsel is voor mij niets nieuws.