Gezondheidsinformatie moeilijk te begrijpen

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden worden binnen de zorg nog altijd onvoldoende er- en herkend. Voor zorginstellingen is er nog veel werk aan de winkel om de zorg beter aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Dit stelt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

Gezondheidsvaardigheden

Met gezondheidsvaardigheden wordt bedoeld het vermogen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, begrijpen, gebruiken en toe te passen ter verbetering van de eigen gezondheid. 3 op de 10 Nederlanders heeft hier moeite mee en iets minder dan de helft van de Nederlanders heeft moeite zelf de regie te voeren over de eigen gezondheid en ziekte. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben slechtere gezondheidsuitkomsten, minder goede ervaringen met de zorg en maken meer kosten.

Zorg op maat

In veel zorginstellingen ontbreekt een organisatiebreed beleid ten aanzien van mensen met een lage gezondheidsvaardigheden. Er is een gebrek aan middelen, tijd en kennis om extra aandacht te besteden aan mensen met lage vaardigheden. En hoe ingewikkelder de zorg is georganiseerd, hoe complexer de taal in folders die door de zorgverleners wordt verstrekt. Voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden is het dan des te lastiger om hun weg te vinden en te weten wat ze moeten doen ter verbetering van de eigen gezondheid. Uit de NIVEL-kennisvraag: Zorg op maat – Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij de mensen met lage gezondheidsvaardigheden? zijn een aantal aanbevelingen gekomen voor zorgverleners en bestuurders om zorg op maat te bieden voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden:

  • Bevorder binnen de gehele organisatie de bewustwording en creëer aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden
  • Zorg dat medewerkers over de kennis en vaardigheden beschikken om met mensen met lage gezondheidsvaardigheden om te gaan
  • Communiceer helder en eenvoudig en investeer in begrijpelijk informatiemateriaal
  • Richt de zorg zo in dat ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden er hun weg in kunnen vinden. Help hen daar proactief bij!
  • Werk samen de doelgroep: mensen met lage gezondheidsvaardigheden kunnen helpen bij de verbetering en toegankelijkheid van de organisatie en het communicatie- en informatiemateriaal toetsen.

Geef een antwoord