Geluidsoverlast meer ondanks maatregelen

Geluidsoverlast van verkeer is al jaren een probleem. Daarom neemt de overheid maatregelen, zoals het aanleggen van stiller wegdek (ZOAB) en geluidsschermen. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt echter dat de maatregelen juist voor extra overlast zorgen.

Het lawaai van snelweg verdubbeld

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. Door bijvoorbeeld in 2007 een verbeterde versie van ZOAB (een stiller wegdek) aan te leggen, heeft de overheid geprobeerd de overlast te verminderen. Uit het nog niet gepubliceerde rapport van het RIVM blijkt dat Nederland sindsdien juist last heeft van extra geluidsoverlast. Deze overlast komt volgens het instituut doordat de maatregelen vooral geluid met hogere frequentie, zoals van vrachtwagens, tegengaan. Geluid met lagere frequentie, zoals motoren, worden daardoor juist versterkt. Volgens het instituut is daardoor het lawaai van de snelweg in Nederland zelfs verdubbeld.

Waarom het onderzoek?

Volgens Rijksoverheid is geluidsoverlast schadelijk voor de gezondheid. Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen, hart- en vaatziekten veroorzaken en uw slaap verstoren. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu wil van het RIVM weten of het snelweggeluid door de jaren heen aan het veranderen is. Pas als het ministerie inhoudelijk op het rapport heeft gereageerd, wordt het openbaar. Het KRO-NCRV programma bericht zondag 10 september 2017 meer over dit onderwerp.

Wilt u weten welk effect verschillende overheidsmaatregelen hebben op het geluidsniveau? Dan kunt u deze hier bekijken en beluisteren.

(Bron: Rijksoverheid, ANP)

 

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Geluidsoverlast in het verkeer! …. Ik ken er nog een. … De geluidsoverlast en andere overlast van treinverkeer heeft alle toelaatbare hoeveelheden overschreden. En de overige verkeersdeelnemers en omwonenden zijn daarvan het slachtoffer. Wie neemt het op voor al die stumpers, die elk uur, drie kwartier worden tegengehouden door de heilige trein. … Er zijn treinverbindingen, waar de spoorweg slagbomen, elk uur drie kwartier dicht zijn. Waar de overige verkeersdeelnemers, elk uur 3/4 van het uur moeten wachten op de heilige trein (waar buiten de spitsuren meestal niemand inzit). De omwonenden van zo’n terroristische spoorwegovergang, worden 3/4 van de dag geterroriseerd door tingelende bellen, wachtende auto’s en bromfietsen, die voortdurend geluidsoverlast, stank en fijn stof veroorzaken. Extra lawaai bij optrekken en afremmen. En een ongelooflijke hoeveelheid fijn stof van remblokken en koppelingsplaten, bij honderden spoorwegovergangen, waar duizenden gezinnen slachtoffer van zijn. Al die mensen hebben een kortere levensverwachting, hebben gezondheidsklachten (Astma en COPD) hebben slaapstoornissen en bovenal, deze mensen lijden onder een vreeslijke marteling, elke dag weer.
    Waar lees ik in bovenstaand verslag, van een flutonderzoek, al deze ziekmakende factoren? … Wie neemt het op voor al die mensen, die elke dag weer opnieuw te lijden hebben van de heilige trein? … Wie praat over schadeloosstellingen en de verstrekking van gratis gezondheidszorg en medicijnen? … Nee in plaats daarvan wil de overheid nog eens extra verdienen aan al die stumpers, door bonnen uit te delen, aan al diegene die in hun leven, hun functioneren beperkt worden. De overheid wil extra verdienen aan al die stumpers, die vaste klant zijn bij de dokters, door de gezondheidszorg duurder te maken en het eigen risico verhogen.

    gzinken says:

    Misschien het probleem bij de auto-industrie leggen,misschien kunnen die dit probleem oplossen en niet alleen auto,s maken geluid ook motors en scooters en andere voertuigen.Waarvan sommige motors erg veel lawaai maken.