UMC Utrecht

UMC Utrecht ontwikkelt methode om hart- en vaatziekten te voorspellen

Het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum heeft algoritmes ontwikkeld die voor elke volwassene kunnen voorspellen wat de risico’s zijn op hart- en vaatziekten. De website U-Prevent voorspelt zowel het risico op hart- en vaatziekten als het effect van medicatie om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Met behulp van calculators kunnen artsen het risico op hart- en vaatziekten berekenen.

Rekenmodel

Met het rekenmodel kunnen artsen inschattingen maken voor gezonde mensen, diabetespatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en 70-plussers. Gegevens kunnen via de website U-Prevent worden ingevoerd, waarna de arts en patiënt vervolgens beslissen om te beginnen of te stoppen met medicijnen, meldt het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum.

U-Prevent

De website U-Prevent is ontwikkeld door internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde Frank Visseren en arts in opleiding tot internist-vasculair geneeskundige Jannick Dorresteijn van het UMC Utrecht. Op de website vult de arts gegevens als leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie van iemand in. Als is berekend wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert, kunnen patiënt en arts samen beslissen om te starten of te stoppen met medicatie, aldus UMC Utrecht. Tegenover de NOS zegt Visseren: “Dit is de toekomst van de gezondheidszorg. Geen behandeling meer gebaseerd op gemiddelde effecten van medicijnen of andere ingrepen, maar op maat gesneden voor elke patiënt.”

Gratis beschikbaar

U-Prevent is overal ter wereld online en gratis beschikbaar. Het UMC Utrecht verwacht dat op korte termijn huisartsen, specialisten en patiënten in Europa en Amerika de website inzetten om het risico op hart- en vaatziekten en het levenslange behandeleffect te berekenen bij individuele patiënten.

Ook toe te passen voor andere ziektes

De opzet van U-Prevent kan ook gebruikt worden om soortgelijke rekenmodellen te maken voor andere ziekten. Zo hebben collega’s van Visseren, van oncologie en radiologie, een subsidie gekregen om een model te ontwikkelen dat op basis van tumorkenmerken voorspelt wat de beste therapie voor een patiënt kan zijn. En Visseren en zijn team zelf streven er naar om U-Prevent binnen een half jaar uit te breiden met een module voor boezemfibrilleren: een hartritmestoornis die vooral bij ouderen voorkomt en die vaak tot een hoge hartslag leidt. Een tweede uitbreiding waarnaar wordt gekeken is nierschade die ontstaat bij dialysepatiënten.

Data van 700.000 patiënten gebruikt

Het Utrechtse onderzoeksteam heeft 8 jaar aan U-Prevent gewerkt. Daarbij is samengewerkt met wetenschappers van internationale topuniversiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Europa. Het rekenmodel is ontwikkeld met behulp van data van 700.000 patiënten uit Europa, Azië, Oceanië en Noord-Amerika.

(Bron: ANP, UMC Utrecht, NOS)

Geef een reactie