hartstichting

De Hartstichting verspreidt openlucht AED’s

De Hartstichting gaat de komende maanden 1400 Automatische Externe Defibrillators (AED) buiten ophangen. Deze apparaten zijn 24 uur per dag toegankelijk, in tegenstelling tot de AED’s die binnen hangen.

Beperkt beschikbaar

Op dit moment telt Nederland naar schatting 100.000 AED-kasten. Slechts 10.000 daarvan zijn verbonden met het oproepsysteem dat burgerhulpverleners laat weten dat er bij hen in de buurt iemand een hartstilstand heeft. Zij kunnen dan helpen bij de reanimatie. Daarnaast hangen veel van deze apparaten binnen, waardoor ze maar een beperkt gedeelte van de dag beschikbaar zijn. Door de 1400 nieuwe AED’s buiten op te hangen, hoopt De Hartstichting veel meer levens te kunnen redden.

Overlevingskansen

Jaarlijks krijgen 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat omstanders binnen 6 minuten ingrijpen met een AED. Dit apparaat heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de overlevingskans van mensen die een hartstilstand krijgen, flink is toegenomen. In de jaren 90 was dit nog 9 procent, maar door de inzet van de externe defibrillator is dit percentage gestegen naar 23 procent. Als het hart na het gebruik van de AED weer gaat kloppen, stijgt de overlevingskans zelfs naar 50 procent.

Met de komst van de openbare AED’s gaat een wens van het Rode Kruis in vervulling. De hulporganisatie pleit al langere tijd voor meer defibrillatoren in de openbare ruimte.

(Bron: ANP, De Hartstichting, NOS)

Geef een reactie