zorgverzekeraars

Alzheimer Nederland: ‘grote zorgverzekeraars onduidelijk over dementiezorg’

Alzheimer Nederland vindt de informatievoorziening van grote verzekeraars over vergoedingen voor dementiezorg onduidelijk. Om dit op te lossen willen zij hierover in gesprek met de 10 grootste verzekeraars.

Casemanagement noodzakelijke randvoorwaarde om thuis te blijven wonen

Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland, geeft aan dat bij maar liefst 6 van de 10 verzekeraars informatie ontbreekt over casemanagement dementie. Zowel in de polisvoorwaarden als het vergoedingenoverzicht op de site. Meerveld: “Dat, terwijl casemanagement in de top 3 staat van meest gewaardeerde zorg van de mantelzorgers.” Volgens Meerveld is casemanagement een noodzakelijke randvoorwaarde om thuis te blijven wonen, maar heeft het zeker niet bij alle verzekeraars prioriteit. Terwijl het wel onderdeel uitmaakt van het Pact Ouderenzorg, dat door 35 partijen is ondertekend, waaronder minister de Jonge.

Keuzewijzer

Eerder dit jaar ondertekenen verzekeraars het hoofdlijnen akkoord om ‘étalage informatie’ te bieden over wijkverpleging. Direct zichtbaar en transparant, maar daar voldoen de meesten nog lang niet aan. Om mensen die naar dementiezorg zoeken op weg te helpen, heeft Alzheimer Nederland daarom een keuzewijzer en tips opgesteld. In een infographic wordt uitgelegd welke zorg onder welke verzekering valt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om diagnostiek, casemanagement dementie, huisartsenzorg en mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Maar ook om zaken als hulpmiddelen, therapie en tijdelijke opname. Ook komt de zorg aan de orde die niet onder de zorgverzekering valt, maar onder de Wmo of WLZ en worden ook de extra diensten en services van verzekeraars besproken.

Onderzochte zorgverzekeraars

Alzheimer Nederland de websites van: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, De Amersfoortse, DSW, Zorg en Zekerheid (OWM), ONVZ, Salland (als onderdeel van ENO) en De Friesland onderzocht en vergeleken. Uit dit onderzoek komen CZ en VGZ het meest positief naar voren.

(Bron: Alzheimer Nederland, ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Als de Grote Verzekeraars, even duidelijk werden als de Belastingdienst, zou er geen onduidelijkheid bestaan over voorzieningen. Maar … het is niet toevallig, dat de Nederlander precies belasting betaald, zonder ook maar één geslaagde poging om belasting te ontduiken en dat het totaal onduidelijk is, waarop de zorgverzekerde recht op heeft, bij Alzheimer of welke andere kwaal dan ook. Bij kostbare kwalen, is de verzekerde totaal afhankelijk van willekeur en krijgt vaak te horen, dat zijn kwaal niet in het pakket zit. Met tot gevolg, dat veel zorgverzekerden, kunnen barsten met hun kwaal en gewoon dood gaan. Heel vaak gaan de zorgverzekeraars, alsnog overstag, als de media ingeschakeld wordt, door mondige verzekerden. Minder mondige verzekerden gaan gewoon dood, in totale anonimiteit. Dit voorbeeld is weer eens een overtuiging, dat we toe zijn aan een Nationaal zorgfonds en dat ziektekosten gewoon worden vergoed, zonder uitzonderingen. We moeten af van die commerciele zakkenvullende zorgverzekeraars, die het belangrijker vinden om de televisiestations te sponsoren met sterreclames over brillen en hoorapparaten, dan dat ze een doodzieke Nederlander zorg verlenen.