Ziekte mag niet leiden tot lagere WW

Als iemand na ziekte zijn of haar baan verliest mag dat niet leiden tot een lagere WW-uitkering. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van onder meer sociale zekerheid, bepaald.

Onvoldoende inkomensbescherming

De CRvB vindt dat de regels zoals ze nu zijn, onvoldoende inkomensbescherming bieden. Besluiten die op deze regels gebaseerd zijn kunnen daarom niet in stand blijven. Aanleiding is een zaak die een werkneemster heeft aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV. Zij is geruime tijd ziek geweest en heeft in het tweede ziektejaar haar loon niet volledig doorbetaald gekregen. Toen zij 6 maanden na haar herstel werkloos raakte, is daardoor een lager dagloon vastgesteld. Daardoor ontving zij ook een lagere WW-uitkering.

Opnieuw berekenen

De vrouw is de dupe geworden van een aanpassing van regels voor de vaststelling van het dagloon. Daarbij zijn volgens de CRvB de financiële gevolgen voor langdurig zieke werknemers onvoldoende onderzocht. Voor een grote groep langdurig zieken is dat begin dit jaar gerepareerd, maar nog niet voor mensen die minder dan 2 jaar ziek zijn geweest. Het UWV moet van de rechter het dagloon van de vrouw opnieuw berekenen op basis van het loon dat zij ontving voordat zij ziek werd. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Werkloosheid onder de 5 procent

Qua werkloosheidscijfers zijn er nieuwe berekeningen bekend gemaakt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de werkeloosheid in juni 2017 is gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar. Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers is echter nog wel hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Uitkeringsinstantie UWV telde eind juni 372.000 WW-uitkeringen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie