Wonen

Waar het de woningmarkt betreft, voeren twee onderwerpen de politieke boventoon. Ten eerste de hypotheekrenteaftrek. Per 1 januari 2016 kunt u 50 procent van de rente van uw hypotheek van uw inkomen uit box 1 aftrekken. Volgens de huidige regeling daalt dit percentage jaarlijks met een half procent tot de ondergrens van 38 procent. Ten tweede de verhuurdersheffing. Deze belastingheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen bedraagt in 2017 0,536 procent.

Beoogde verandering

Niet alle partijen zijn het eens met de huidige regelingen in de woningmarkt. Een aantal partijen pleit voor versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Waar het de verhuurdersheffing betreft zijn de meningen verdeelt. De één wil verlaging, de ander pleit voor verhoging en een derde stelt vervanging van de heffing door een investeringsplicht voor. Er bestaat ook veel politieke belangstelling voor het levensbestendig maken van woningen. Aangezien ouderen langer thuis blijven wonen, is het belangrijk dat woningen daarop zijn aangepast.

Eigen aanpak

Alle partijen hebben een eigen aanpak voor de woningmarkt. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de standpunten over wonen van de – op dit moment – 8 grootste partijen.

Onderstaand overzicht is een eigen interpretatie van de belangrijkste beleidspunten zoals opgeschreven in de partijprogramma’s. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. U vindt deze door op de vetgedrukte partijnamen te klikken.

50PLUS

 • 50PLUS wil dat er meer seniorenwoningen en levensbestendige woningen worden gebouwd.
 • De partij is tegen verhuurdersheffing.
 • Ook moet de jaarlijkse verhoging van de huur worden beperkt.
 • 50PLUS pleit voor het behoud van de huidige regeling over de hypotheekrenteaftrek.

CDA

 • Het CDA pleit voor de bouw van meer huur- en koopwoningen.
 • Daarnaast moet de hypotheekrenteaftrek behouden worden.
 • De verhuurdersheffing moet worden verlaagd. Die verlaging moet ten goede komen aan investeringen in de woningcorporatiesector.

D66

 • D66 pleit voor de bouw van 100.000 betaalbare huurwoningen, zowel op de vrije als op de sociale huurmarkt
 • Op de verhuurdersheffing komt een korting.
 • De veiligheid van woningen moet verbeterd worden en het energieverbruik moet omlaag.
 • Daarnaast wil D66 de hypotheekrenteaftrek beperken.

GroenLinks

 • GroenLinks wil meer betaalbare sociale huurwoningen bouwen in de regio’s waar de wachtlijsten het langst zijn.
 • De verhuurdersheffing wordt een investeringsplicht voor woningcorporaties.
 • Daarnaast moeten woonwijken toegankelijk worden voor alle inkomensgroepen.
 • GroenLinks pleit voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

PvdA

 • De PvdA is voor bouw van aangepaste woningen.
 • Ook wil de partij dat er meer woon-zorg-zones komen.
 • Er moeten kleine zorgvoorzieningen in de wijk of het dorp aanwezig zijn.
 • De huidige regeling van de hypotheekrenteaftrek blijft, maar de aanpassing van de vierde belastingschijf wordt geschrapt.
 • Daarnaast verandert de verhuurdersheffing in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen.

PVV

 • De PVV pleit voor verlaging van de huren.

SP

 • SP gaat de huren verlagen.
 • De partij pleit ervoor dat de verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht.
 • Daarnaast moeten woningen en woonomgevingen levensbestendig worden gemaakt zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen als ze dat willen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd.

VVD

 • De VVD wil dat een eigen koopwoning voor iedereen bereikbaar is. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie, zoals in het geval van ouderen die de overwaarde van hun woning willen verzilveren om hun woning aan te passen.
 • De grens voor sociale huurwoningen wordt verlaagt tot een maximale huurprijs van 600 euro. Huizen met een hogere huurprijs worden ingedeeld in de vrijesectorwoningen.
 • De partij verhoogt de verhuurdersheffing om de verkoop van duurdere huurwoningen door woningcorporaties te stimuleren. De opbrengst hiervan wordt teruggegeven in de vorm van verlaging van de inkomstenbelasting.
 • De huidige regeling voor de hypotheekrenteaftrek blijft.

Geef een reactie