Belastingvrij

Wie moet schenkingsbelasting betalen over mijn gift?

“Ik wil aan mijn dochter 120.000 euro op papier schenken, want mijn geld zit in m’n huis. Daar moet 10 procent schenkingsbelasting over worden betaald. Maar wie moet die betalen, mijn dochter of ik?” M. Storsbergen

Net als bij een gewone schenking is ook bij een schenking op papier de regel dat de ontvanger (uw dochter dus) de schenkbelasting betaalt. Als zij of haar partner onder de 40 jaar is, kunt u profiteren van de eenmalige vrijstelling van ruim 25.000 euro. Over het bedrag daarboven betaalt ze de 10 procent. De reguliere vrijstelling is 5.277 euro. Maar u kunt ook ‘vrij van recht’ schenken. Dan neemt u de schenkbelasting voor uw rekening. U moet het bedrag wel bij de schenking optellen en er ook schenkbelasting van 10 procent over betalen. U leent eigenlijk 120.000 euro van uw dochter. Daarover moet u 6 procent rente betalen. Dat geld moet u wel kunnen missen. Voor de schenkingsakte moet u naar de notaris. Houd tot slot rekening met de 180-dagentermijn. Als tussen de schenkingsdatum en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, wordt de schenking alsnog bij de erfenis geteld en moet de ontvanger hier erfbelasting over betalen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 25 2015

Geef een reactie