Erfbelasting

Notaris nodig bij de aangifte van mijn erfbelasting?

‘Mijn man is 3 maanden geleden overleden. Nu moet er aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Is het nuttig om daar een notaris voor in te schakelen?’ Nel Ridderbos

U heeft kennelijk geen executeur die dat doet. In principe kunt u gewoon zelf aangifte doen, voor uzelf en in overleg ook voor de andere erfgenamen. Zoals u weet, kunt u het formulier op de site van de Belastingdienst vinden. Misschien heeft u al een formulier van de Belastingdienst toegezonden gekregen. Maar de ene nalatenschap is de andere niet. Als het ingewikkeld is, met veel erfgenamen, meerdere bezittingen en mogelijk ook schulden, kunt u het beste een notaris laten helpen. Die kan dan verder ook de hele nalatenschap afronden.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 48 2017

Geef een reactie

Reactie

    Alfred W says:

    U krijgt, enige tijd na het doorgeven van het overlijden, een brief van de belastingdienst waarin u wordt verzocht om contact op te nemen met een door de overheid aangewezen notaris. Op deze te maken afspraak kan u gegevens aandragen omtrent het vermogen én niet onbelangrijk: verzoeken om rekening te houden met aftrek voor de waarde van de boedel. Dat is nuttig wanneer de inrichting en stoffering gedateerd en ruimschoots afgeschreven zijn. Een partner betaalt alleen boven een héél hoge drempel wel eens wat erfbelasting maar meestal niet. Ook voor kinderen hoeft u geen belasting te betalen, zoals vroeger wel bij wet was bepaald. Een notaris nemen is dus eigenlijk vrijwel nergens voor nodig. Het kan zijn dat u het oordeel van de aangewezen notaris wilt betwisten maar daar gaan we niet vanuit. Door de rechtbank wordt de hoogte van de erfenis voor alle betrokkenen vastgesteld en bekrachtigd. Dit proces kan ruim een jaar duren.