Inkomstenbelasting

Weet de Belastingdienst dat ik mijn uitvaartverzekering heb afgekocht?

“Ik heb in januari een uitvaartverzekering afgekocht bij Nationale Nederlanden. Alles is in goede orde afgehandeld. Maar wordt dit doorgegeven aan de Belastingdienst? En wordt deze opbrengst bij mijn inkomsten opgeteld?” J. van der Eijk

Een uitvaartverzekering sluit je in principe voor een levenslange periode af. Je betaalt een premie en in ruil daarvoor krijgen je nabestaanden een uitkering wanneer je komt te overlijden. Dat kan een geldbedrag zijn voor de uitvaart of een verzorgde uitvaart door een bepaalde partij. De verzekeraar spaart de premie voor het financieren van de uitvaart. De premie wordt ook deels
gebruikt voor het risico dat de verzekerde voortijdig overlijdt en er dus nog niet zo veel premies betaald zijn. Het is soms mogelijk een uitvaartverzekering af te kopen. Maar altijd onder aftrek van de gemaakte kosten. Vraag dus eerst de afkoopwaarde op, voordat u besluit uw uitvaartverzekering af te kopen. De relatief lage uitkering is uiteindelijk netto en wordt niet bij uw inkomen opgeteld.

Bron: MAX Magazine, editie 33-34, 2018.

Geef een antwoord