Waarom betaal ik nog partnerpensioen?

“Waarom betaal ik nog steeds partnerpensioen, terwijl mijn man overleden is? Ik zit bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Waar gaat dat geld dan naartoe?” E v.d. Bijl

Deelnemers van dit pensioenfonds konden inderdaad een deel (20 procent) van hun ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. De partner van de deelnemer ontvangt dan bij diens overlijden het pensioen van Zorg en Welzijn. Voor een pensioen geldt hetzelfde als voor een verzekering: je betaalt een vooraf vastgesteld bedrag om een bepaald risico af te dekken. Maar die premie kan je niet achteraf terugkrijgen als je er geen rendement van hebt. Vergelijk het met een brandverzekering voor een huis waar nooit brand uitgebroken is. Het voelt misschien gek dat het partnerpensioen doorloopt als de partner eerder overlijdt en de verzekering dus nooit zal uitkeren, maar dat is wel de manier waarop de regeling werkt. Sommigen krijgen dus lang uitgekeerd, anderen kort of helemaal niet. Dat stukje solidariteit is inherent aan ons pensioensysteem.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 12 2015

Geef een reactie