Indexeert elk pensioenfonds anders?

“U schreef laatst dat de pensioenfondsen door een lage rente en matige koersen op de beurs hun uitkeringen niet zullen indexeren. Maar alle pensioenfondsen zijn toch niet hetzelfde? Sommige kunnen hun uitkeringen misschien wel verhogen.” D. den Breejen

In principe heeft u gelijk. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen verschilt, maar er zijn er maar weinig die boven de 110 uitkomen. Dat is de grens voor pensioenfondsen om hun leden er wellicht iets bij te geven. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. De minimale dekkingsgraad is 105. Daar zitten door de lage lange rente en de matige beurs van dit moment heel wat pensioenfondsen onder. Maar ik geloof niet dat gepensioneerden zich te veel op de dekkingsgraad van hun pensioenfonds moeten focussen. Het is vaak ‘Jantje huilt, Jantje lacht’; het ene kwartaal 3 procent hoger dan het andere. De grote lijn is dat de pensioenwereld huiverig is voor de toekomst en zo veel mogelijk de hand op de knip wil houden.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 49 2015

Geef een reactie