VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Liberalen stellen dat de mens vrij moet zijn in denken en handelen en dat de overheid een voorwaarde scheppende rol moet hebben. Die voorwaarden zijn het creëren van een klimaat waarin mensen het recht hebben op vrije meningsuiting en waarin de overheid een basisstructuur schept voor het economische handelen van die vrije mensen. Kernbegrip voor de liberalen en hun politiek is dus vrijheid.

Liberale Unie

In 1885 wordt de Liberale Unie opgericht. Aan het begin van de 20e eeuw valt de partij uiteen. Een deel van de liberalen richt de Vrijzinnig Democratische Bond op onder leiding van Pieter Jacobus Oud. De Liberale Unie vormt met enkele andere liberale partijen de Vrijheidsbond in 1921. In 1937 wijzigt de partij haar naam in De Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond.

Na 1945 gaan de vrijzinnig-democraten van Oud op in de PvdA en noemen de leden van de Liberale Staatspartij zich nu De Partij van de Vrijheid. Al snel gaan de vrijzinnig-democraten en de liberalen samenwerken. De politiek leiders Oud en Dirk Uipko Stikker onderhandelen over het oprichten van een nieuwe liberale partij. Dit resulteert in de oprichting van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. “Het liberalisme is de drager van de vooruitgang,” aldus Oud tijdens de oprichtingsvergadering.

Thorbecke

Eén van de grootste Nederlandse politici is zonder twijfel Johan Rudolph Thorbecke. Deze liberale staatsman is als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. De Grondwetherziening van 1848 is voor een deel gebaseerd op het werk van Thorbecke. Door deze Grondwet hebben we rechtstreekse verkiezingen en kennen we ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland.

Hoewel er meerdere liberalen premier van Nederland zijn geweest, is onze huidige premier Mark Rutte de enige van VVD-huize. Onder zijn leiding gaat de VVD de Kamerverkiezingen van 2017 in.

(Bron: VVD, Rijksuniversiteit Groningen, Parlement & Politiek, Wikipedia)

Geef een reactie