Verkiezingendossier

Verkiezingendossier voor u

De politieke strijd is in volle gang voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Politici en partijen overspoelen ons met informatie. Maar wat willen ze nu gaan doen? Wie zijn ze precies? En hoe moeten wij een keuze maken? Om antwoorden te vinden op dergelijke vragen heeft de redactie een verkiezingendossier voor u gemaakt.

Standpunten

Wegwijs worden in de brij aan beloftes, uitspraken en verkiezingsprogramma’s is niet eenvoudig. Daarom heeft de redactie een overzicht gemaakt van de standpunten van de – op dit moment – 8 grootste partijen. We vergelijken hun beleidspunten op 5 thema’s: zorg, pensioen, wonen, werk en veiligheid.

Ouderenzorg

Wat gaat uw partij voor de ouderenzorg doen? Deze vraag krijgen de lijsttrekkers in Tijd voor MAX voorgeschoteld. Allen leggen zij uit wat hun partij wil betekenen voor de ouderen.

De zwevende kiezer

Mocht u twijfelen op welke partij te stemmen, dan bent u niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 70 procent van de stemgerechtigden het nog niet weet. Hallo Nederland zoekt deze zwevende kiezers op en spreekt met hen. Waarom zweven ze? Tussen welke partijen twijfelen ze? Of voldoet de partij van hun voorkeur niet aan hun wensen? Allen zijn ze op zoek naar antwoorden.

De mens achter de politicus

Lijsttrekkers tonen zich meestal van hun zakelijke kant. In Tijd voor MAX zien wij de mens achter de politicus. De lijsttrekkers spreken over hun jeugd, drijfveren en leven naast de politiek. Bij elk van hen kunt u een korte biografie lezen.

Roemrijke historie

Ons land kent een grote diversiteit aan politieke partijen. Ze ontstaan, voegen samen, splitsen, veranderen en verdwijnen soms weer. De redactie geeft de geschiedenis van de grootste politieke partijen. Deze afwisseling is niet alleen te vinden in de Nederlandse partijgeschiedenis, maar ook in onze Tweede Kamerverkiezingen. Daarom staat een overzicht van bijzondere, historische gebeurtenissen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen voor u op de planning.

Geef een reactie

Reacties (6)

  henrikiel says:

  Opnieuw heb ik deze e-mail naar de heer Krol toegestuurd:
  Hoe betrouwbaar bent u? Toen u uit de 2e Kamer was hebben wij contact gehad omdat mijn gemeente de geïndiceerde zorgplicht niet na kwam. U zou na uw terugkeer in de 2eKamer dit onder de aandacht gaan brengen van de staatssecretaris van Rijn. Daarna heb ik u opnieuw enkele e-mails gestuurd daarover. Kreeg toen een standaard e-mail als antwoord dat vanwege de vele e-mails er niet gereageerd kan worden, ondanks uw eerdere toezeggingen. Voor mij bent u een onbetrouwbare politicus geworden. Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven. Daarom heb ik er geen begrip voor dat u de eerdere toezeggingen niet nakomt.

   Hanneman says:

   “Politici die beloven u in welvaart te laten zwemmen,
   Laten u verzuipen dirékt na het stemmen.” Hoe zou u die vinden?
   Tja, veel beloven…. dat doen ze allemaal. Gegéven wordt er eigenlijk nog maar nauwelijks. Ik zou graag nóg eens onder de aandacht brengen dat het nu eenmaal zo gaat. Gevestigde politici zijn allang bezig met het verdelen van de functies. Voor elk denkbare coalitie liggen al verschillende draaiboeken klaar. Omdat die politici drijven op de zekerheid dat u opnieuw op hen gaat stemmen. Meneer Buma ziet zich al als premier en vertoont nú al énge rechtse trekjes. En ik, idioot, maar denken dat dat alleen D66 zou zijn. Ik hoop dat u na deze 50+ teleurstelling besluit tot van uw vertrouwde pad af te wijken en het eens in de linkerflank te zoeken. SP heeft uw vertrouwen nog niet kunnen beschamen omdat ze nog niet hebben geregeerd. Al die anderen, VVD, CVVDA, PVVDA, VVD66 zijn van zinne door te gaan met de ingezette koers. Dat moet toch eens afgelopen zijn. Voor straks wens ik u veel plezier, op uw nieuwe verkiezingspad. Stem wijs!

  Parhesia says:

  henrikiel,..nou ja,..u zoekt kennelijk een vorm van zekerheid die verbonden is met zeer hoge verwachtingen,maar helaas pindakaas.Wat de partij 50+ betreft, na alle verwikkelingen die op NPO1 en 2 worden weergegeven over de lijsttrekker Henk Krol, kan constateren dat hij zich kennelijk uit de naat heeft gewerkt. Met het beperktbestand aan medewerkers zal het nog even aanhouden tot na de verkiezingen.Mijn inziens behoord henk Krol, Emiel Roemer tot de integerste politici van Nederland.
  Deze volksvertegenwoordigers werken zich uit de naat,zetten zich o.m. keihard in voor de belangen v.d.ouderen- ze zijn inhoudelijk uitstekend geïnformeerd over de achtergrond informatie van AOW en Pesioenrechten-mede de belazerij die word toegepast om ouderen verder te korten op inkomsten nu en in de toekomst.We moeten (zeker als ouderen)onze belangen niet uit het oog verliezen,niet laten ontmoedigen door valsspelers en bagatellen van kleinformaat die door andere politieke partijen incl, Media worden aangedragen.
  De kaarten zijn geschud,het is duidelijk genoeg wie er voor de ouderen kies zonder de jongeren te benadelen.
  Succes gewenst bij het verloop van uw keuze.

  Ps: de TV media is teveel bezig om hoge kijkcijfers te halen…presentatoren(met de wel bekende Nederlandse botheid/branie)willen hoofdzakelijk scoren met misselijkmakend onterend gedrag.De doelgerichte opmerkingen “op de man spelen”minachtend gedrag van presentatoren die pijnlijke uitspraken tot humor willen omgebuigen. Politieke figuren met een kleinrandje,.worden selectief uitgekozen om er een persoonsgericht eigen circusnummer mee optevoeren,soms op het walgelijke af.
  Dat het CDA pleit voor meer normen, waarden, fatsoen-komt voort uit een Nederland dat niets begrijpt van vrijheid-kreunt onder de staat van verval/verloedering van ethische waarden.

  oosterwijck says:

  Dit zijn de makkelijkste verkiezingen in jaren. … Aan de ene kant heb je de Partij voor de dieren (die een lange termijn visie heeft voor het behoud van de aarde en de mensheid) en aan de andere kant heb je de SP (die het opneemt voor de werkende klasse en de allerarmste uitgekotste ex-werkenden in de samenleving). Daar tussen zit veel van hetzelfde. … de grote grijze (of kleurloze) massa, van zakkenvullers en laaienlichters. … Je hoeft eigenlijk maar één partij uit te sluiten, …. de VVD (die het opneemt voor de allerrijkste boven de samenleving). De VVD is de meest corrupte politieke partij uit de Nederlandse geschiedenis met alleen al in 2016, 64 (ontdekte) corruptieschandalen. … Het grote gevaar van de grijze (kleurloze) partijen is: dat ze (heimelijk) heulen met de VVD. … Persoonlijk houd ik het bij de Partij voor de dieren of de SP. Alle andere partijen hebben afgedaan door wanprestaties in het verleden.

  oosterwijck says:

  We hebben nu de kans om te kiezen voor een volksvertegenwoordiging, die voor de belangen van het volk opkomen. We hebben de afgelopen 6 jaar een politiek partij in de regering gehad, die ten koste van de bevolking regeert en een kleine groep elite vertegenwoordigd, die boven de maatschappij staan en hun exclusieve leven lijden ten koste van de bevolking. Denk alleen maar aan de mentaliteit, betreffende de pensioenen. Gereserveerde gelden, van hardwerkende mensen, wordt hen afhandig gemaakt door de elite, met list en bedrog. Het beheren van de pensioenkas, kost 1000 x meer als het beheren van de AOW kas. Dus, … samengevat, het management van de pensioenfondsen zit vol met parasieten, die dikke salarissen opstrijken (tonnen per jaar) om op jouw en mijn gespaard pensioen te passen en op het eind van het dienstverband, ook nog miljoenen meekrijgen aan gouden handdrukken. Betaald uit de spaarcentjes van het gepeupel. Die vervolgens mispakken, er zou niet genoeg geld in kas zijn … Ik zag maandagavond in Zwarte Zwanen, dat een oude weduwe, jaren lang moet procederen om haar vergeten pensioen (€100 per maand) terug te krijgen, en moest vechten tegen een jurist, die €35.000 verdiende om haar te beletten, die paar rot centen te ontvangen. … Denk ook maar aan de gaswinning, diezelfde elite, de aandeelhouders (inclusief het koninklijk huis), heeft 50 jaar lang een vermogen verdiend aan dit gas, ten koste van de bevolking. En nu hun huizen instorten, door vacuum trekken van de bodem, worden die mensen compleet in de steek gelaten. Mensen wonen al 5 jaar in een barak en kunnen fluiten naar een schadevergoeding. … Denk alleen maar aan de geitengriep in Brabant, honderden mensen zijn overleden en duizenden mensen zijn ziek. En die criminele regering van ons, die de gevaren verzweeg en de gevolgen verzweeg, ontkent alle betrokkenheid en verantwoordelijkheid. … Denk maar even aan de grondverzakkingen in Limburg, waar de mijnschachten instorten en de huizen verzakken. Ook hier wordt alle betrokkenheid en verantwoordelijkheid afgewimpeld. Het zou verjaard zijn. Maar de schade van de mensen is niet verjaard, die creperen nog elke dag. … Mensen wees wijs en stem op de SP, een partij van en voor het volk.

  Hanneman says:

  Al de vele partijreclames op de televisie,
  In elk journaal een nieuw politiek bericht,
  Het lijkt van uit mijn positie,
  Dat de democratie is héropgericht.
  Hopend op een eind aan dit kabinet,
  Na jaren meer verzuipen dan zwemmen,
  Heb ik nu al binnenpret,
  Over als we strakjes links gaan stemmen.

  Een eind aan de werking van een zieke markt,
  U weet wel, in die doodlopende straat,
  Zodat men niet enkel geld binnenharkt,
  Maar we terugkeren naar de menselijke maat.
  Betalen voor wat iets kóst,
  Niet voor verdieners zonder remmen,
  Van een groot probleem verlost,
  Als we strakjes links gaan stemmen,

  Dat we voor de wet allen gelijk zijn,
  Beeld je eens in dat dat werkt,
  Voor eenieder een juridische hulplijn,
  Zonder kabinet dat de rechtsgang beperkt.
  Voldoende netten om leed op te vangen,
  Het hare en het hemme,
  Maar voor de vervulling van dat verlangen,
  Zullen we écht links moeten stemmen….

  De politie en brandweer én onze soldaten,
  Het onderwijs, de zorg niet te vergeten,
  Het wonen niet langer aan de markt overgelaten,
  In de bijstand tóch fatsoenlijk te eten.
  Ook uw inspanning hierin is van groot belang
  Want om de geldwolven enigzins te temmen,
  Om te ontsnappen uit het neo-liberaal gevang,
  Zullen we écht links moeten gaan stemmen.