Gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Om deze redenen is dat belangrijk

Op 16 maart 2022 is het verkiezingsdag in Nederland voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met uw stem bepaalt u voor de komende jaren mee wat er in uw gemeente gebeurt. Maar waarvoor stemt u precies? En hoe belangrijk is het om uw stem bij deze verkiezingen te laten horen? 

Gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens deze verkiezing stemt u op de leden van de gemeenteraad in uw gemeente. Degene met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over de regels en plannen in uw gemeente. Die plannen zijn van lokaal belang. Waar u stemkeuze bij de landelijke verkiezingen wordt bepaald door grotere thema’s, kan bij de gemeenteraad een veel kleiner thema een belangrijke rol spelen. In gemeentepolitiek spelen kleinere, lokale partijen dan vaak ook een grotere rol.

Hoe is de gemeenteraad opgebouwd?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeesters en wethouders het beleid van de gemeente goed uitvoeren. Daarnaast stellen ze begrotingen op en controleren de raad bij het naleven van de (financiële)afspraken. Hoeveel gemeenteraadsleden er zijn hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en wordt eens in de 6 jaar benoemd. Dat staat los van de gemeenteraadsverkiezingen.

Waar stemt u voor?

Wie denkt dat de gemeentepolitiek alleen gaat om de bloemperken en de rioolbelasting heeft het mis. Want gemeenten hebben veel meer bestuurlijke taken(pdf). Neem de zorg. Hiervan ligt een groot deel van de uitvoering bij gemeenten. Zoals de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente is hier verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor de organisatie rond de jeugdzorg.

De gemeentepolitiek gaat ook over de woningbouw in uw stad. Wordt er voldoende gebouwd de komende jaren en is er met alle bevolkingsgroepen rekening gehouden? Ze gaan ook over het klimaat. Komen er bij u in de buurt windmolens of zo geheten zonneweides vol met zonnepanelen? Worden grote milieuvervuilers aangepakt? En wat wordt er in uw gemeente gedaan aan kunst- en cultuur? Allemaal beslissingen die op lokaal niveau genomen worden en er voor moeten zorgen dat uw gemeente leefbaar blijft.

Vertegenwoordigers uit de eigen gemeente

Er is nog een belangrijk punt om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De mensen waarop u stemt zijn over het algemeen vertegenwoordigers uit de eigen gemeente. Ze wonen, werken en leven zelf in de stad of het dorp waar ze over gaan. Ze kennen de gemeente en weten wat er speelt. Deze mensen staan dichter bij de mensen om wie het gaat en vertalen de lokale problematiek en nieuwe ideeën naar beleid.

Twijfelt u op welke partij u moet stemmen? Raadpleeg dan de Stemwijzer.

3 stemdagen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022 verdeeld over 3 dagen: 14, 15 en 16 maart. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Overigens zijn niet in alle gemeenten alle dagen de stembussen open. Kijk voor een actueel overzicht op de website van uw gemeente of de site van de Rijksoverheid. Er zijn ook gemeenten waar op 16 maart niet gestemd wordt. Dit komt door een gemeentelijke herindeling. Daar zijn dan al eerder verkiezingen gehouden of wordt op een later moment gekozen, als de gemeentes zijn samengevoegd.

Vergeet uw stempas niet!

Gaat u 14, 15 of 16 maart naar de stembus? Vergeet dan niet u stempas en een identiteitsbewijs mee te nemen. Kunt u zelf niet stemmen, machtig dan iemand die het voor u kan doen. Stempas niet ontvangen of kwijt? Vraag dan een nieuwe aan. Heeft u een beperking en hulp nodig? Er zijn voorzieningen. Alle informatie over het stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen leest u terug op Elkestemtelt.nl

(Bron: Rijksoverheid, Nu.nl. Foto: ANP)

Geef een reactie