Stemmen tellen

De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, hoe worden die geteld?

Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks dat veel van de coronamaatregelen zijn vervallen, is het bij deze verkiezingen nog wel mogelijk om verspreid over 3 dagen uw stem uit te brengen. Maar hoe gaat dat tellen van alle stemmen in zijn werk?

3 stemdagen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar verdeeld over 3 dagen: 14, 15 en 16 maart. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Overigens zijn niet in alle gemeenten alle dagen de stembussen open. Kijk voor een actueel overzicht op de website van uw gemeente of de site van de Rijksoverheid. Er zijn ook gemeenten waar op 16 maart niet gestemd wordt. Dit komt door een gemeentelijke herindeling. Daar zijn dan al eerder verkiezingen gehouden of wordt op een later moment gekozen, als de gemeentes zijn samengevoegd.

Gemeenteraadsverkiezingen
Lees ook: Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Om deze redenen is dat belangrijk

Wat gebeurt er met de stemmen?

De officiële verkiezingsdag is 16 maart. De stembussen van 14 en 15 maart blijven tot 16 maart gesloten. Alleen de stempassen en volmachten worden geteld. De stembussen worden aan het einde van de dag op de 14e en 15e vervoerd naar een veilige opslag. De stemmen van die 2 dagen worden op woensdag de 16e op de dag geteld. De stembiljetten van de 16e worden pas na 21.00 uur, sluitingstijd, geteld.

Stemmen tellen

Het tellen begint op 16 maart op het stembureau. Zoals gezegd worden op de dag de stemmen van 14 en 15 maart geteld. Dit gebeurt op een centrale plek. Op de 16e worden na 21.00 uur op de verschillende stembureaus de bussen geleegd en de stemmen geteld. De stembiljetten worden opengevouwen, gesorteerd per partij en per kandidaat, en vervolgens geteld. De voorzitter rekent het totaal aantal stemmen uit, dit staat gelijk aan het aantal stempassen en volmachten. Klopt dit niet, dan wordt er opnieuw geteld. Van de telling wordt een proces-verbaal opgemaakt. Deze wordt opgesteld door de voorzitter.

U mag erbij zijn

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag, net als de media, daarbij aanwezig zijn. U mag alleen kijken, niet mee helpen tellen. Dat mogen alleen leden van het stembureau. Dit zijn mensen die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. Bent u bij de telling aanwezig en heeft u het idee dat er iets niet klopt? Dan kunt u dit melden bij de voorzitter van het stembureau, dit wordt opgenomen in het proces-verbaal. U mag tijdens het tellen aantekeningen, foto’s en video’s maken. Doe dit wel zonder de telling te hinderen.

Wat gebeurt er na de telling?

Alle zogeheten proces-verbalen van de verschillende stembureaus worden verzameld en overhandigd aan de gemeente. Die telt de uitslagen bij elkaar op. Deze uitslagen worden gepubliceerd op de website van de gemeente en op de website van de Kiesraad.

Op maandag 21 maart wordt in een openbare zitting van de gemeente de definitieve uitslag en de zetelverdeling vastgesteld. Op woensdag 30 maart treden de zittende gemeenteraadsleden af en volgt de installatie van de nieuwe leden..

NOS Nederland Kiest: De Stemming

Dinsdag gaan een aantal lijsttrekkers met elkaar in debat in het programma NOS Nederland Kiest: De Stemming. 12 lokale lijsttrekkers, van wie 8 van partijen die ook in de Tweede Kamer zitten, gaan onder leiding van Winfried Baijens met elkaar in gesprek over thema’s met lokale impact. De onderwerpen worden geïntroduceerd met korte reportages. Het programma is te zien om 19.04 uur op NPO 1. 

(Bron: Binnenlandse Zaken. Foto: ANP)

Geef een reactie