spaargeld

Spaarpotten maximaal gespekt in 2020, maar waarom geven we niet uit?

Tijdens coronajaar 2020 is er enorm veel geld naar de spaarrekeningen gesluisd. Dit is ook de plek waar het grootste gedeelte van dit geld blijft staan, want Nederlanders blijken het niet massaal uit te geven nu het land weer open is. Waarom hebben we in 2020 eigenlijk zoveel gespaard? En waarom geven we het niet uit? Wij vragen het financieel psycholoog Anne Abbenes.

Ongekend veel gespaard

42 miljard euro. Dat bedrag wordt in 2020 bij elkaar gesprokkeld door alle Nederlanders samen. Dat is veel meer dan in de jaren die voorafgaan aan de coronacrisis. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) wordt er in 2019 al een uitzonderlijk bedrag van 21 miljard opzij gelegd, terwijl in de jaren daarvoor rond de 10 miljard ‘normaal’ is. 42 miljard is dus ongekend veel.

Onzekere situatie

Dat we zoveel hebben gespaard heeft enerzijds een praktische reden. Een groot deel van 2020 is het gewoonweg niet mogelijk om geld uit te geven aan horeca, reizen en een heleboel andere zaken waar normaal veel geld naartoe gaat. Anderzijds heeft het oppotten van geld ook een psychologische reden. Anne Abbenes legt uit: “bepaalde ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis hebben grote gevolgen gehad voor de manier waarop we met geld omgaan. Gebeurtenissen zoals de coronapandemie. Als de ontstane situatie onzeker is, brengt dat een gevoel van onveiligheid en verlies van controle met zich mee. Door veel geld te sparen proberen mensen toch de controle te houden.”

Oppotten

Nu het hoogtepunt van de pandemie geweest is, kan er opeens weer volop geld uitgegeven worden. Uit een rondgang van de Rabobank onder 1.546 mensen blijkt dat Nederlanders niet massaal hun ‘nieuwe’ spaargeld gaan aanspreken. Ruim 40 procent van de respondenten geeft aan dat zij het geld liever op de spaarrekening laten. Anne Abbenes legt uit wat hier de psychologische verklaring voor is. “De wereld is in korte tijd erg veranderd. Eerst kwam alles op losse schroeven te staan door corona en nu verandert het allemaal weer. Dat kan bewust en/of onbewust leiden tot een stevige portie stress. Geld was voor de pandemie al stressveroorzaker nummer 1, maar dat is nu helemaal het geval. De economie mag zich dan snel kunnen herstellen, maar dat geldt niet voor het brein. Ons brein houdt immers niet van verandering en abstractie en wil liever dat alles bij het oude blijft. Dat vasthouden aan het bekende noemen we in de financiële psychologie de Status Quo Bias; ook al zijn onze gedragingen tegenover geld niet meer logisch, we houden er toch aan vast omdat het een gevoel van controle geeft. Daarnaast is het zo dat de snelle, ingrijpende veranderingen tijdens de pandemie de angst voor verlies heeft vergroot, waardoor we ‘financieel’ verlammen en geen enkele keuze meer durven maken. Ook om die reden blijft het spaargeld op de rekeningen staan.”

Andere zienswijze

Hoewel vrij veel mensen op deze manier handelen, pakken sommigen het juist heel anders aan. “Zij maken hun geld juist op aan dure spullen, omdat zij het gevoel hebben dat zij veel hebben gemist.” Volgens Abbenes is dit ook een vorm van controle uitoefenen, omdat de gekochte spullen de mentale stress en pijn, die de pandemie heeft opgeleverd, kan verzachten. Althans, dat wordt gedacht. Ironisch genoeg gebruikt men gespaard geld niet om rekeningen of schulden mee af te betalen.

Kredietcrisis

Onzekere tijden werken dus in feite financiële paniek en stress in de hand. De coronapandemie is lang niet de 1e situatie waarbij dit zo is. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook tijdens oorlogen en financiële crisissen. Een recent voorbeeld is de kredietcrisis. ”Uit onderzoek blijkt dat mensen daar financieel trauma en PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.) aan hebben overgehouden. Denk aan mensen met een woekerpolis die opeens hun hele pensioen in rook zagen opgaan. Net als met PTSS veroorzaakt door een ander trauma, kan het ook erg lang duren voordat deze vorm van PTSS afneemt. Sommigen hebben nog last van de gevolgen van de crisis uit 2008 en de geschiedenis herhaalt zich nu eigenlijk weer.”
Ook als we naar de cijfers van DNB kijken zien we gelijkenissen tussen de crisis uit 2008 en de coronapandemie. Uit hun statistieken over spaargeld blijkt dat men in oktober 2008 meer spaargeld heeft ingelegd én opgenomen dan in welk jaar dan ook tijdens dit millennium. In dat najaar is de crisis op z’n hoogtepunt. Deze tweeledige piek zegt iets over de chaos die destijds heerst. Een dergelijke trend zien we ook in de cijfers van 2020.

kredietcrisis

De beurzen verkeren in 2008 in zwaar weer. Met name in het najaar verslechtert de situatie snel. Foto uit oktober 2008.

De financiële stress en financieel trauma die een rampjaar met zich meebrengt gaat verder dan alleen zorgen over de eigen situatie, weet Anne Abbenes. Alles op financieel gebied staat in feite op losse schroeven, zo ook het vertrouwen in de banken. Uit een document van DNB blijkt dat ook. “Het vertrouwen in financiële instellingen ligt nog wel lager dan voor de financiële crisis uit 2008/2009”, staat geschreven in hun jaarverslag over 2020. Een veelzeggende zin.

Tips

Merkt u zelf dat u na de coronacrisis anders met uw (spaar)geld omgaat en vraagt u zich af of dit uw financiële situatie negatief beïnvloedt? Volgens Anne Abbenes kan het helpen om uw eigen gedragingen op dit gebied onder de loep te nemen. Bent u sinds de pandemie bijvoorbeeld veel meer kwijt aan eten en drinken, omdat u boodschappen laat bezorgen en vaker eten besteld? Ga dan na of dit echt nog nodig is.
Zo kunt u ook uw gedachten laten gaan over eventuele abonnementen die u heeft afgesloten in de tijd dat thuisblijven het devies is. Maakt u hier nog steeds net zoveel gebruik van als eerst, of kosten ze u nu vooral geld? Als dit laatste het geval is, is het misschien een idee om het abonnement vaarwel te zeggen.

(Bron: Anne Abbenes, DNB, Rijksoverheid, RTL Nieuws, Rabobank)

Geef een antwoord

Reacties (6)

  dragon says:

  Er zijn steeds meer z.g. experts , die denken de wijsheid in pacht te hebben. zoals nu Anne Abbenes.
  Deze mensen hebben totaal geen idee wat er onder de mensen leeft.
  Ze kan beter toegevoegd worden aan het kabinet , .
  Die verstaan haar wartaal beter.
  Als ik op dit artikel inhoudelijk op in ga, ben ik 3pagina’s verder, en dan nog heb ik niet alles verteld .

  Boris2 says:

  Ik ben het helemaal eens met Dragon, er wordt hier een onzinverhaal verteld. In gewoon mensentalal, door alle sluitingen en verboden voelden de mensen zich beknot en beperkt, dus werd er heel weinig uitgegeven.
  Mijn spaarlust zou eigenlijk minder moeten zijn met die afgrijselijk lage rente, de inwoners van NL worden door de Ned. Bank in de maling grnomen, lage pensioenen door lage rentes, geen rente op spaargeld, wat krijgen we straks een hyperinflatie?

  BlueEyes1953 says:

  ja en de banken gaan straks al uw geld wegroven via de ECB, dus wegwezen bij die laaielichters. Oppotten doe je thuis niet op een bank zijn niet te vertouwen zijn in 2009 en in 2019 2 x omgevallen en gered door steun van uw belasting geld, blijf verre weg van louchee banken( een paar goede daar gelaten) , met witte boorden criminelen. Klopt en die abbenes is een MSM, ,levensgevaarlijke lui , ze wilen zoveel mogelijk geld op de bank zodat ze het van u af kunnen nemen. De truuks geen rente meer op spaargelden en boven de 100.000 negatieve rente , smeerlapperij. ECB wie zette die op?????????

  Marij says:

  Ik ken genoeg mensen waaronder ouderen die moeten leven van alleen AOW die alleen maar interen op hun spaargeld.Weer een zeer eenzijdig verhaal.De rijken worden rijker de armen armer

  Aad Koning 49 says:

  Mijn vrouw en ik hadden voor Corona een klein bedrag gespaard en moeten rondkomen van een klein pensioen. Onze zoon werkte in de horeca en is zijn baan kwijtgeraakt. Mijn vrouw en ik hebben zijn gezin ook financieel ondersteund. De financiele verlamming die ik lees klopt . mijn zoon heeft nu gelukkig een nieuwe baan maar mijn vrouw en ik maken ons zorgen dat straks weer alles op slot gaat en onze zoon zijn baan weer kwijtraakt. Wij durven nu geen geld voor onszelf uit te geven en liggen hier wakker van. mijn vrouw heeft medische klachten door de stress om het geld. Goed dat de financieel psycholoog in dit artikel die klachten wel serieus neemt en in het artikel geschreven wordt over PTSS door geldproblemen. Mijn vertrouwen in banken is ook 0. Ons spaarbedrag is niet heel groot altijd hard gewerkt alles gespaard en de banken geven hele lage rente! De regering zegt heel makkelijk dat de economie herstelt en wij moeten dan allemaal maar weer geld uitgeven terwijl de regering de horecalaat vallen. Ik vind het heel goed dat in het artikel ook wordt vergeleken met de kredietcrisis. Laat de regering ook eens kijken naar de psychische klachten die de mensen krijgen door geld en hierbij helpen in plaats van te roepen dat het goed gaat met de economie.

  ursula vermeer says:

  De banken geven veel aandacht aan al het spaargeld. Zoals in het artikel staat vertrouw ik de banken ook niet. Informatief artikel met goede uitleg. Er is dus ook een psychologisch deel naast dat we niets konden uitgeven doordat we nergens meer naartoe konden. Het is gek dat we liever sparen in plaats van schuld af te lossen. Dat hier zoveel psychologie achterzit wist ik niet. Al die onzekerheid over geld geeft mij veel stress en gepieker. Goed dat daar in het artikel aandacht aan wordt gegeven. Ik ken veel ouderen met schulden, dat heeft ook effect op de gezondheid. wat is de psychologie daarvan?