Schadefonds

Schadefonds keert recordbedrag uit

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2016 18,2 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven. Dit is het hoogste bedrag in het 40-jarig bestaan van de organisatie.  

Het Schadefonds is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2016 hebben ruim 7.600 personen een aanvraag voor financiële tegemoetkoming ingediend. Dat zijn ruim 200 meer aanvragen dan in 2015. Het gaat om slachtoffers van bijvoorbeeld een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld. Gemiddeld krijgt een slachtoffer 3.721 euro uitgekeerd. Een derde van de vergoedingen is uitgekeerd aan slachtoffers van mishandeling.

Nieuwe wet

Nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten kunnen sinds juli 2016 ook een aanvraag indienen bij het Schadefonds. In 2016 hebben zo’n 170 personen dit gedaan. De stijging van het aantal aanvragen kan voor een groot deel dus hieraan worden toegeschreven. Bij dood door schulddelicten gaat het bijvoorbeeld om zaken waarbij een bestuurder te hard en onder invloed van alcohol iemand doodrijdt.

 

Langere termijn

Slachtoffers en nabestaanden hebben sinds juli 2016 ook langer de tijd om een aanvraag in te dienen. Eerst moest dit binnen 3 jaar na de datum van het misdrijf. Sinds vorig jaar hebben mensen 10 jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. 3 jaar is in sommige gevallen tekort. In de eerste maanden of jaren na een misdrijf veel aandacht uitgaat naar herstel en het regelen van praktische zaken.

Erkenning

Barbara Leidelmeijer is het slachtoffer van een woningoverval. In een voorlichtingsfilm van het Schadefonds Geweldsmisdrijven vertelt ze waarom zij een aanvraag deed. “In eerste instantie wil je geen geld vragen, omdat je vindt dat je er toch zelf uit moet komen. Maar mijn dochter en ik hadden echt hulp nodig. Via je verzekering krijg je dan 6 behandelingen vergoed en daarna moet je het zelf betalen. Dat geld had ik niet. Toen heb ik contact gezocht met het Schadefonds.” Leidelmeijer zegt ook dat het geld erkenning geeft voor wat je als slachtoffer hebt meegemaakt.

Bekendheid

In 2017 wil het Schadefonds de bekendheid vergroten onder jeugdbeschermingsorganisaties, huisartsen en GGZ-instellingen zodat zij slachtoffers kunnen doorverwijzen naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

(Bron: ANP/Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Geef een antwoord

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Meer uitgekeerd aan geweldsmisdrijven? … En de misdaadcijfers zijn zo sterk gedaald? ….