Ruzie over re-integratie vaak reden voor ontslag

Duizenden euro’s stelen van uw baas lijkt misschien een logische oorzaak voor ontslag op staande voet. Maar ook door een conflict rondom re-integratie na ziekte worden werknemers relatief vaak abrupt ontslagen. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant op basis van 194 gepubliceerde rechtszaken.

Re-integratie op nummer 3

In het onderzoek geeft zij een top 10 van redenen voor ontslag op staande voet. In deze lijst staan de conflicten betreffende re-integratie bij ziekte op nummer 3. Een voorbeeld van een conflict is als een werknemer weigert passend werk van de werkgever aan te nemen. Als dit gebeurt, mag de werkgever de werknemer ontslaan op staande voet. De Volkskrant geeft ook het voorbeeld van een zieke werknemer van een groothandel in autogereedschap die direct kan vertrekken bij zijn baas. Deze heeft hem op tv zien koken tijdens een benefietavond van een Indonesisch restaurant. De werknemer heeft zijn baas daarvoor echter beloofd wegens zijn ziekte niet aanwezig te zijn op dit evenement.

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet mag volgens de wet alleen als daarvoor dringende redenen zijn. Rechters kijken daarom goed naar de argumentatie van de werkgevers om te beoordelen of de redenen daadwerkelijk dringend genoeg zijn. Het is bijvoorbeeld geen legitieme reden wanneer de werkgever niet genoeg rekening houdt met advies van de bedrijfsarts en de herstellende werknemer daardoor te zware werkzaamheden opgelegd krijgt.

De top 10

Naast conflicten rond re-integratie, worden werknemers ook om deze redenen vaak op staande voet ontslagen: diefstal, fraude, disfunctioneren, concurreren met de werkgever, geweld of bedreiging, werkweigering, misbruik van data, kritiek op werkgever en tot slot aanvaringen over alcoholmisbruik of roken tijdens werk.

(Bron: de Volkskrant, NU.nl)

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. Hanneman says:

  Het is toch zonneklaar dat de gevoerde politiek van de laatste decennia een klimaat heeft geschapen waar werkgevers zich gesteund weten door de politiek als het erom draait uit de werknemers te persen wat er maar te persen valt. Men kan aandonderen als werkgever. En werknemers zullen het zich moeten laten gevallen. Want rechtspraak is onbereikbaar gemaakt, solidariteit weggespoeld, oh wéé als je je baan verliest. Dan ben je in dit land opgeschreven. Het “voor jou honderd anderen” principe. Minder begaafde elleboogwerkers péch gehad. Goed fatsoen is bij werkgevers zeer zeldzaam. Aandeelhouders kennen het helemaal niet. Nee, shit. We hebben ons als samenleving mooi aan de kant gestemd.

 2. oosterwijck says:

  Wat ik mis, in deze opsomming van redenen tot ontslag, is: Dat werknemers worden weggepest door de werkgever, omdat de werkgever van de werknemer af wil en er geen enkele reden te verzinnen is voor ontslag, middels dringende redenen. Persoonlijk heb ik zo’n ervaring, bij een gemeentelijke dienst. Ik werd weggepest, nadat ik opmerkingen over fraude heb gemaakt, gepleegd door het management, van deze gemeentelijke dienst. Deze omvangrijke fraude werd door een onbekend gebleven klokkenluider aan de media doorgegeven, waarop een fake onderzoek plaatsvond, waar natuurlijk niets onbetamelijks (stafbaars) gevonden werd. De fraude verdween in de doofpot. Wel kreeg de directeur korte tijd later ontslag en de bedrijfsarts kreeg ontslag. … Daarna werd een heel team van medewerkers, op mij gezet, gewapend met camera’s en afluisterapparatuur, die mij dagelijks volgden in mijn werkzaamheden, gedurende 4 jaar. … Het mag wat kosten. … Ondertussen kreeg ik zéér onaangename werkzaamheden en werd dagelijks beschuldigd van disfunctioneren. Men probeerde een conflict uit te lokken. Maar ik trapte niet in hun val en deed mijn (niet passend) werk naar behoren en wel 4 jaar lang. Al die tijd werd me verteld, dat ik; “Eruit gewerkt werd, met een conflict of een kwaal”. Niemand nam het voor me op, Niet de vakbond, Niet het UWV, Niet de advocatuur. Zelfs de regionale krant, wilde niet, “de vingers branden” aan een conflict met het bestuur van een grote stad. Maar, al die tijd bleef ik goed functioneren, dus werd er geen reden gevonden voor ontslag. Na 4 jaar sarren en treiteren, heeft het stadsbestuur ontslag aangevraagd, omdat er geen passen werk voor handen zou zijn, met Kantonrechterformule. En een ontslag vergunning werd verleend, met ontslagvergoeding. Nadat het ontslag inging, heb ik een WAO uitkering aangevraagd en gekregen. … Ik ben nu al 9 jaar thuis, met een uitkering en pensioenopbouw. Je zou dit verhaal verwachten bij een maffiaorganisatie in Zuid-Amerika, maar het vond plaats bij een Nederlandse gemeentelijke dienst. Er zijn honderden mensen, in Nederland, in dezelfde situatie als ik. En nooit hoor je hierover iets in de media of in officiele onderzoeken. Vreemd! …

  1. Hanneman says:

   Tja! Er zitten in het midden en wat hogerop nu eenmaal “lagen” in onze maatschappij, samenleving, waartoe je behóórt of niet. U niet. Schijnbaar. Althans niet tot die middelste of hogere. Ik ken u van de reacties op velerlei artikelen op de site van MAX en neem maar aan dat u door uw omgeving wordt getypeerd als een rebelse hippie. Iemand die zich roert waar misstanden aan de kaak dienen te worden gesteld. Waarschijnlijk Greenpeace en Amnestylid, aardig, kortom; ik zou het met u zeer waarschijnlijk wel kunnen vinden maar zeer velen niet. Die zeer velen bevinden zich aan de andere kant van de streep. De kant die CDA en VVD klimaat vóórstaat. De kant met de volgelingen, angsthazen die u niet geloven als u uitlegt dat het beter kan. Eerlijker. De kant waardoor de types die u “dit ál hebben aangedaan” worden beschermt. Ze beschermen elkaar. Net als de vesting van de gevestigde politiek. Tallozen willen hem nemen maar het is hardnekkig spul, dat rechts, dat gelóóf. Zag op de televisie een boer aan het woord uit zo’n zeeuws kerkdorp annex CU gemeenschap. Een persoonlijke vrind van meneer Segers. Een diepgelovige meneer die in eerste aanleg, zeg maar van bijbelwege, onderzoeken naar menselijke embryo’s afkeurde. Dat in de formatiebesprekingen Segers op “dat punt” toegevingen zou hebben gedaan vond deze meneer geen punt. Hij ziet zijn vrind dolgraag in het kabinet meeregeren en zegt van hem dat “hij”, Segers, heel goed weet wat hij doet. Persoonlijk ben ik in afwachting van de eerste D66ér die vindt dat de partij bovenal in de regering moet. Dus als Pechthold van aanpassingen in de euthanasiewetgeving afziet “hij vast weet wat hij doet en goéd bezig is.” In het journaal zien we een, uiteraard breed lachende, Rutte die de economische cijfers wenst te vieren. Twee seconden later legt in datzelfde journaal Pechthold uit dat we weliswaar economisch vooruitgang maken – het is maar hoe je dat ziet, vooruitgang – maar dat dus het volgend kabinet onmogelijk “alle wensen” kan vervullen, dat bij het uitgeven voorzichtigheid is geboden. Waarschijnlijk heeft hij zijn diner met de diverse bestuursvoorzitters van de zorgverzekeraars er al opzitten wat voor u en mij betekent dat voor het einde van dit jaar het eigen risico flink zal worden verhoogd en dat de zorgpremiestijging van 2,50 per maand eigenlijk een publicitair grapje was. Oh ja, het zal iets van 25,- moeten worden. In verband met de roest aan de kluisdeur waarachter de winsten en reserves liggen opgeslagen. Aansluitend een één vandaag uitzending waarin die megawinsten van bedrijven en economische vooruitgang ter sprake worden gebracht. Een aantal voorbeelden van de “gewone man of vrouw” wordt geinterviewd en die zeggen nagenoeg allemaal hetzelfde; Ze zijn op de hoogte van al die economische sprookjesuitkomsten maar merken er persoonlijk niks van. Tussen U en mij; Ze komen aan de beurt de komende jaren en zullen zeker gaan merken dat we weer een VVD kabinet hebben. Alleen op een andere manier dan ze hier bedoelden. En inderdaad. Er zijn vast honderden kwesties als de uwe aan te wijzen. Duizenden! En die aantallen zullen stijgen. Zoals de aantallen verwaarloosde zorgvragers in elke categorie. De opgevende politie en brandweer. Daklozen, mensen met grote, problematische schulden. Enfin, u bent de Sjaak geweest. Maar vanuit mijn perspectief de nog te volgen dansen ontsprongen. Moet u wel gezond blijven. En weet u, zolang Rutte nog geen mariniers met klappertjesgeweren naar Noord-Korea dreigt te sturen, ach……….