Prinsjesdag: een samenvatting

Voorafgaand aan Prinsjesdag vroegen we ons MAX Opinie Panel hoe verbonden zij zich voelen met Prinsjesdag en wat blijkt: bijna 6 op de 10 respondenten voelt zich totaal niet verbonden met Prinsjesdag en 1 op de 3 heeft geen idee wat er in de Troonrede besproken wordt.

Geen idee wat het voor de eigen financiële situatie betekent

Mensen zijn wel geïnteresseerd in Prinsjesdag, 60 procent geeft aan naar Prinsjesdag te kijken. Tweederde hiervan zegt dit vooral te doen omdat ze benieuwd zijn naar de inhoud van de Troonrede. 15 procent wil de Koning en koningin graag zien en slechts 3 procent is benieuwd naar de hoedjes. Uit uitgelekte stukken bleek vorige week al dat de meeste Nederlanders er het komende jaar financieel op vooruit zouden moeten gaan. Maar slechts eenderde van de ondervraagden weet wat de plannen van het kabinet precies voor een effect hebben op de eigen financiële situatie. Nu Prinsjesdag er grotendeels weer op zit, hebben we de belangrijkste conclusies voor u op een rij gezet.

Koning Willem-Alexander: sterk land in instabiele wereld

Nederland is een sterk land in een instabiele wereld. Dat heeft koning Willem-Alexander dinsdag 20 september 2016 uitgesproken in zijn 4e troonrede. De oppositie reageert kritisch op het voornamelijk positieve verhaal.

Collectieve prestatie

De Koning stelt vast dat de financiële crisis achter ons ligt, Nederlanders leven in een welvarend en aantrekkelijk land, maar tegelijkertijd heersen ook onrust en onbehagen. “Met alles wat er wereldwijd speelt, is het begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten aan het vertrouwde en bekende”, zegt de Koning. Ondanks de onzekerheden staat Nederland er volgens hem “beduidend beter” voor dan een aantal jaren geleden. Volgens de Koning doet ons land weer mee in de kopgroep van Europa. Hij noemt dat een “collectieve prestatie”.

Oppositie: teveel gejuich

De oppositie is minder enthousiast. Alexander Pechtold van D66 is wel blij met het economisch herstel, maar “er zijn nog steeds hartstikke veel werklozen, twee keer zoveel als voor de crisis”. Hij vindt het prima dat het kabinet actie onderneemt om de koopkracht te repareren, maar waarom er dan van deze middelen een half miljard naar de werkende middenklasse gaat, begrijpt hij niet. Fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS: “Geen woord in de troonrede over de pensioenen. Bizar. Het kabinet spreekt over een evenwichtige koopkrachtontwikkeling. Ammehoela. Schandelijk dat dit kabinet de troonrede misbruikte voor de verkiezingscampagne.”

“De boodschap van dit kabinet staat in schril contrast tot wat de mensen in Nederland dagelijks ervaren”, zegt het CDA. “De problemen op de arbeidsmarkt, de onzekerheid over pensioenen en de manier waarop we met elkaar omgaan blijven allemaal liggen.” De conclusie is volgens het CDA dat “de boekhouders blij zijn, maar de samenleving onzeker en verweesd achter blijft”. “Het is een beetje een wc-eendverhaal: kijk eens hoe goed we het zelf gedaan hebben”, zegt SP-leider Emile Roemer over de troonrede. “Ik dacht dat ik in de Efteling zat, in plaats van in de Ridderzaal.” Zo reageert PVV-leider Geert Wilders. Volgens hem vertelt het kabinet daarin sprookjes, die niets met de werkelijkheid te maken hebben. “Ik denk dat die er totaal anders uitziet.”

Ook ouderen kritisch

Ouderen mogen er dan op vooruitgaan in de koopkrachtplaatjes van het kabinet, volgens ouderenorganisatie Unie KBO staan senioren ‘niet te juichen’ over het kleine plusje dat zij tegemoet kunnen zien. “Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar”, stelt de organisatie. Veel ouderen worden financieel zwaar geraakt door een opeenstapeling van hoge zorgkosten pensioenkortingen, oplopende woonlasten en fiscale maatregelen en verschillende organisaties pleiten ervoor om die groep te compenseren. Het CBS becijferde onlangs dat werknemers er vorig jaar 2,5 procent op vooruitgingen, terwijl de koopkracht van gepensioneerden gemiddeld met 0,1 procent afnam. Unie KBO stelt dat voor sommige ouderen het koopkrachtverlies wel 9 procent bedroeg. Op MAX Vandaag verschenen er al eerder artikelen over de koopkracht van ouderen.

Geef een reactie

Reacties (5)

  Hanneman says:

  Alles overziend zou ik u allen van harte willen uitnodigen om strakjes in Maart de juiste stem uit te brengen.

  oosterwijck says:

  De firma list en bedrog, draait weer op volle toeren. … Rutte geeft op geen enkele vraag antwoord, hij draait om de kern heen en probeert met wedervragen de aandacht af te leiden en de toehoorder in verwarring te brengen. … Ik zal een voorbeeld noemen, de Wajong uitkeringen. Die jongeren met een (arbeid)beperking, wordt hun uitkering afgepakt, om ze een nieuwe kans te geven op werk. De bijstand is voldoende vangnet voor een gehandicapte, vindt Rutte. ???? Roemer vraagt drie keer, waar die verbinding is, tussen een uitkering afpakken van een gehandicapte en het verkrijgen van werk. Geen antwoord van Rutte, als een robot herhaald hij zijn zegje, dat nergens op slaat. Als Roemer zijn mening deponeert dat je een gehandicapte ook een baan kunt geven, vanuit zijn uitkeringspositie, komt er geen antwoord. Ook heks Kleinsma zit in dit complot, die heeft ook al 5 jaar lang om de brei gedraaid, en leugens geantwoord, als er vragen werden gesteld over de Sociale Werkvoorziening, die door het complot VVD/PvdA om zeep geholpen is. Vele duizenden arbeidsgehandicapten zitten nu depressief thuis, nadat ze van hun werkplek zijn gestoten. Met het rotsmoesje, dat ze door de wet “Werk en Inkomen”, een nieuwe kans zouden krijgen in het reguliere bedrijfsleven. Vele duizenden arbeidsgehandicapten, lopen nu de deur plat bij: de huisarts, het maatschappelijk werk, de Sociale Dienst, de schuldhulpverlening, de apotheek, nadat ze gedongen thuis achter de geraniums zitten. Kijk eens wat dit de maatschappij kost, buiten al het leed, dat over die mensen uitgestrooid is. Geen enkel mededogen van Rutte. Daar tegenover staat, dat bij een grote energiemaatschappij, de volgende week, een massaontslag aangekondigd gaat worden, van 600 medewerkers. De directie krijgt miljoenen salarisverhoging en de aandeelhouders krijgen een extra winstuitkering van 100 miljoen. Rutte weet van deze praktijk en zwijgt in alle talen. Deze twee voorbeelden zijn tegenstellingen, van een kapitalistische partij, die alleen de belangen verdedigd, van rijke zakkenvullers, terwijl de werkende klasse kan verreken in armoede en werkloosheid. … Ik kan alleen maar benadrukken, stem juist op een sociaal ingestelde partij. Laat de VVD oprutten.

   Felise Schulze says:

   Weet niet wie je bent, maar je overleeft niet! Beleefde groet, Felice (Satan).

  Felise Schulze says:

  Het is aan het volk te besluiten of zij het huis van Oranje willen handhaven als representerende majesteit. Ik zelf ben voor, want is ooit begonnen door zoon. En ook nog een president moeten kiezen acht ik verspilling van energie.
  Hoewel deze huidige koning wel wat controle behoeft, want hij geeft beslist te veel geld uit t.b.v. eigen gezin. Daar zijn die centen niet voor bedoeld en het is aan bestuur om te beslissen waarom een rijk vorstenhuis niet ook wat belasting op jaarbasis zou bijdragen.

  Met vriendelijke groet, Felice (Satan, ME, enz.)

  oosterwijck says:

  Eigenlijk onbegrijpelijk, dat we een familie accepteren die ons handen met geld kost, omdat ze een zeer luxe leven willen leiden, met paleizen, een kunstcollectie, dure sierraden, onnoemelijk veel geld op de bank. En gaan we nog met vlaggetjes langs de weg staan zwaaien, als ze een keer buiten de deur komen. Als ze een keer, eenzelfde soort familie bezoeken, in een ander land, verzinnen wij voor hen, dat ze weer veel goeds hebben gedaan voor ons land (dus voor ons). Sinds Claus en Beatrix, zijn er geen schandalen geweest, maar de vier voorgaande relaties, hebben alleen maar gezorgd voor schandalen, met hoerenlopen, buitenechtelijke kinderen en frauduleuze praktijken, waar de gemiddelde maffiaorganisatie verlegen van wordt. Willem Alexander heeft op Prinsjesdag weer een briefje voorgelezen, die gedicteerd is door Rutte. Het was weer theater ten top, met alle misplaatste hoedjes en overjarige kostuums. Hoe is het toch mogelijk dat gewone mensen en randdebielen, een idool nodig hebben om zichzelf ondergeschikt te maken en een groot deel van zijn leven inspant om hun idool schatrijk te maken, of het nu een koning betreft, een voetballer of een zanger. Ik kan er met mijn verstand niet bij.