AOW-leeftijd

AOW-leeftijd ook in 2024 niet verhoogd

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nieuwste cijfers over de levensverwachting van 65-jarigen bekend gemaakt. Voor 2024 is de verwachting dat 65-jarigen dan nog 20,63 jaar leven. Het cijfer wordt mede gebruikt om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft inmiddels besloten dat de leeftijd waarop Nederlanders AOW krijgen ook in 2024 niet stijgt en op 67 jaar en 3 maanden blijft staan.

Prognose

Volgens de prognose van het CBS voor 2024 ligt de levensverwachting dan iets hoger dan in 2017, die toen op 20,59 jaar is gesteld. Ondanks de relatief hoge sterfte door de griepgolf aan het begin van 2018 zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting van een halve maand langer dan het CBS vorig jaar berekend heeft en gemiddeld driekwart jaar langer dan voor de mensen die in 2017 65 zijn.

AOW-leeftijd

Levensverwachting stijgt al sinds 50-er jaren

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe, maar verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of stagneert. In 1950 leven 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2017 is dat 19,9 jaar. Momenteel neemt de levensverwachting in Nederland en in andere West-Europese landen minder hard toe dan in het eerste decennium van deze eeuw.

AOW-leeftijd

Volgens de wet stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee met de levensverwachting. In november 2017 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 gelijk blijft aan die in 2022 (67 jaar en 3 maanden). De prognose voor 2024 ligt maar een klein beetje hoger en daarom zal de AOW-leeftijd ook dan niet met 3 maanden verhogen, maar gelijk blijven aan 2022. Voor 2030 is de verwachting dat 65-jarigen dan nog ongeveer 21 jaar en 4 maanden te leven hebben. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar te liggen.

Bevolkingsprognose

De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS. Hierbij wordt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking beschreven. De CBS Bevolkingsprognose 2018–2060 wordt op 18 december gepubliceerd.

(Bron: ANP, CBS, NOS)

Geef een reactie