Partij van de Arbeid (PvdA)

De sociaaldemocratie is een politieke stroming die is ontsproten aan het socialisme. Sociaaldemocraten zijn voorstanders van een kapitalistische economie waarin de marktwerking door de overheid wordt gecorrigeerd.

De overheid stimuleert het egalitarisme: het zoveel als mogelijk creëren van de gelijkheid tussen mensen. Sociaaldemocraten zijn voorstanders van de verzorgingsstaat waarin het welzijn van de burgers primair een taak is van de overheid. Sociaaldemocraten zijn voor spreiding van kennis, inkomen en macht.

De PvdA is op 9 februari 1946 opgericht als gevolg van een fusie tussen de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, De Vrijzinnig Democratische Bond en De Christelijk-Democratische Unie. De Vrijzinnig Democratische Bond vindt de PvdA te links en richt met de liberalen in 1948 de VVD op.

Nieuw Links

In de jaren 60 wordt de PvdA een partij met thema’s als feminisme en solidariteit. Nieuw Links heet die vernieuwingsbeweging. Ze willen dat Nederland 2 procent van het bruto inkomen geeft aan ontwikkelingshulp. Tevens willen ze toenadering tot de communistische DDR en de communistische Vietnamezen, de Vietcong genaamd.

Uit onvrede over deze linkse koers richt Frans Goedhart, ook bekend als verzetsstrijder Pieter ’t Hoen, de oprichter van Het Parool, samen met een aantal anderen DS’70 op. Lijsttrekker is Willem Drees jr., zoon van voormalig premier Willem Drees. In 1983 wordt de DS’70 opgeheven.

Keerpunt ’72 heet het programma waarin de PvdA, D’66 en de PPR een samenwerking aangaan voor de verkiezingen van 1972. In samenwerking met de christelijke partijen KVP en ARP resulteert dit in het kabinet Den Uyl.

In de decennia daarna is een aantal keren gesproken over een linkse coalitie van PvdA, D’66, GroenLinks en SP of een combinatie van die afzonderlijke partijen. Het heeft niet geleid tot een verregaande samenwerking.

Drees

De bekendste premier ooit geleverd door de PvdA is Willem Drees, bijgenaamd Vadertje Drees. Zijn populariteit overstijgt de grenzen van de partijpolitiek. Onder zijn bewind wordt de Algemene Ouderdomswet ingevoerd. Vandaar de uitdrukking ‘Hij trekt van Drees.’

Onder aanvoering van Lodewijk Asscher gaat de PvdA de verkiezingen in van 2017.

(Bron: PvdA, Rijksuniversiteit Groningen, Parlement & Politiek, Wikipedia)

Geef een reactie