Partij van de Arbeid (PvdA)

De sociaaldemocratie is een politieke stroming die is ontsproten aan het socialisme. Sociaaldemocraten zijn voorstanders van een kapitalistische economie waarin…

Meer

Ouderenzorg in Nederland

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, hetgeen ook door de overheid wordt gestimuleerd. De gang naar het bejaardentehuis is voor…

Meer