Ouderenbond kritisch op actieplan werkloosheid 50-plussers

Ondanks de groeiende economie en de gedaalde werkloosheid zet de verslechtering van de arbeidspositie van ouderen nog steeds door. Het kabinet zet in 2017 en 2018 extra in op de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers en trekt 68 miljoen euro uit voor een actieplan. 

Afspraken

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft afspraken gemaakt met vakbonden en werkgeversorganisaties om de positie van 50-plussers te verbeteren. Zij krijgen meer begeleiding bij het vinden van nieuw werk en voor bedrijven wordt het aantrekkelijker gemaakt om een 50-plusser in dienst te nemen. Onder meer door ervoor te zorgen dat werkgevers niet voor hoge kosten komen te staan bij langdurige ziekte van de werknemer.

Salarissen

Gisteren kwamen er van verschillende kanten geluiden om de salarissen van 50-plussers te verlagen. Hierdoor zouden zij minder duur worden en dus aantrekkelijker voor werkgevers. Uit het rapport Monitor Arbeidsmarkt April 2016 blijkt dat de werkloosheid juist fors is in de lagere functieniveaus. Daar zijn geen extra banen te verwachten, ook niet als ouderen loon inleveren. De Tweede Kamer neemt het rapport in behandeling.

Eerlijke cijfers

Momenteel zijn 200.000 ouderen werkloos, waarvan 135.000 langdurig. De grootste ouderenorganisatie, Unie KBO, pleit ervoor om met eerlijke cijfers het debat aan te gaan. Zij halen aan dat het kabinet onlangs meldde dat er minder ouderen langdurig werkloos zijn, maar dat dit op verkeerde cijfers gebaseerd is, aangezien 40-ers ook meegeteld zijn als ouderen. Als specifiek naar 55-plussers gekeken wordt, blijkt dat dit de enige groep is waarbij het aantal langdurig werklozen juist fors is toegenomen.

Meer banen

“Het is niet zo dat dat er ineens meer banen in de zorg bijkomen als het loon van thuishulpen verder daalt. Veel ouderen solliciteren zich helemaal suf, maar worden simpelweg niet uitgenodigd voor een gesprek. Laat staan dat ze massaal hoge salariseisen stellen, zoals werkgevers lijken te beweren,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO.

Minder loon

Dat loondaling bij ouderen banen voor ouderen oplevert klopt niet. “De politiek moet zich niet laten afleiden door dit soort uitspraken. Het heeft niets te maken om meer ouderen aan het werk te krijgen, maar louter met het verlagen van de loontabel”, aldus Vanderkaa, die daarbij benadrukt dat ouderen al vaak werk onder hun niveau accepteren of voor minder loon werken. “Uit de cijfers van het UWV blijkt dat gemiddeld gezien werkloze ouderen 9 procent loon inleveren als ze weer aan het werk komen. Bij de ‘dure’ hoger opgeleide ouderen is dat zelfs 20 procent”.

Maatwerk

De Unie KBO wacht kritisch het actieplan van Asscher af om meer ouderen aan het werk te krijgen. Wat ons betreft geen geld aan cv-pimpcursussen. Wij adviseren in onze Position Paper Ouderenwerkloosheid om de mobiliteitsbonus te verlagen, het risico op ziekte van ouderen voor werkgevers te verkleinen, meer maatwerk en begeleiding bij het UWV aan te bieden in plaats van verder te digitaliseren en bovenal te investeren in banen voor ouderen door bijvoorbeeld de bezuinigingen op de (thuis)zorg terug te draaien.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (6)

  oosterwijck says:

  De werkloosheid onder ouderen is al tientallen jaren regeringsbeleid. …. Juist de overheid ontdoet zich massaal van oudere werknemers. Om het niet teveel op te laten vallen, worden ouderen, werkzaam bij de overheid, vervroegd gepensioneerd of in de WAO ondergebracht. En natuurlijk volgt het bedrijfsleven, met het ontslaan van oudere werknemers. Het bedrijfsleven gaat niet zo subtiel te werk en flikkert de ouderen gewoon op straat. Daarvoor zijn, in voorbereiding, diverse werkloosheidswetten aangescherpt, zoals de sollicitatieplicht verhogen, uitkeringsduur verlagen, vermogenstoets, bij de sociale dienst en verplicht vrijwilligerswerk. … De vakbonden houden zich niet thuis, die bemoeien zich nergens mee, als een keer onzin uitkramen, voor het publiek. Dus, … houdt allemaal op met smoesjes verkopen, over het probleem van de oudere werkloze. Die komt nooit meer aan de bak, en we proberen hem op eigen kosten te laten creperen, zijn huis en spaargeld af te nemen en hem ook nog een schuldgevoel aan te praten. Er is geen werk meer voor iedereen, met al die automatiseringen en robotiseringen. De enige bedrijfstak waar nog mensenhanden nodig zijn is de zorg. En juist daar wordt extra bezuinigd, door mensen op de werkvloer buiten te flikkeren en daarvoor in de plaats (veel) te dure managers in dienst te nemen, die de kas leegplukken. Ook de Sociale Werkvoorziening, zou een rol kunnen spelen in de arbeidsplaatsen voor ouderen en ook daar wordt extra bezuinigd. Ook bij de Sociale Werkvoorziening verdwijnen elke dag banen, terwijl het management zijn zakken vult. … Ik begrijp niet dat de bevolking niet massaal in opstand komt en de straat op gaat, het openbaar leven compleet plat legt, zoals in Belgie, totdat de overheid tot inkeer komt en de lonen in de zorgbanen verdubbeld, de ouderenzorg verdubbeld en nieuwe banen bedenkt, voor al die stumpers, die depressief achter de geraniums antidepressiva slikken op eigen kosten, omdat eerst het eigen risico vaan het ziekenfonds moet worden gebruikt.

   J S Koolschijn says:

   Aan bovenstaande reactie van oosterwijck@live.nl heb ik nauwelijks iets toe te voegen. Die is me uit het hart gegrepen. Ja, toch wel een “kleinigheid”: de overheid wil al die peperdure ouderen (zoals ik, 84) zo snel mogelijk onder de grond hebben. Dan blijft er een jonge krachtige bevolking over, waar je wat mee kán.
   O ja? Een bevolking die niets kan en niets weet, want het onderwijs had zij al jaren geleden naar de barbiesjes geholpen.

  oosterwijck says:

  Voor een bedrieglijke overheid, is er niets erger, als een intelligente en goed ontwikkelde bevolking. Die begrijpen wat er gebeurd en stribbelen tegen. Daarom wordt bij een burgeroorlog, het ontwikkelde bevolkingsdeel onmiddellijk uitgeroeid. En daarom werd, sinds de jaren zeventig, de onderwijskwaliteit, in stappen, teruggebracht naar zero, nu. En laat ze maar veel voetballen kijken, dan zijn ze niet met maatschappelijke problemen bezig. De uitverkoren verdienen er goed aan (miljarden per jaar) en de bedrijfskosten van het voetbalbedrijf, zoals toezicht een politiebegeleiding, wordt afgewend op het gepeupel, via “algemene politie kosten” ofwel de belastingbetaler. Stel je voor, dat de Blokker of de Hema, niet langer beveiligers inhuurt, voor diefstalpreventie, maar volcontinu politieagenten in de winkel krijgt, gratis voor niets? Da’s lekker zaken doen, of niet? En de teruggang van het onderwijs, heeft vruchten afgeworpen, je ziet nooit meer stakingen of demonstraties, bij onvrede, door de bevolking. De bevolking is zo stom geworden, dat niet eens meer vakbonden nodig zijn, het gepeupel slikt alles en betaald alles. Als het voetballen maar door gaat. Een tip voor de vakbonden, verander de naam van FNV naar Ajax of van ABVAKABO naar Fijenoord, je zult zien dat het klantenbestand weer groeit. Het land zit vol zwakbegaafden en anderszins analfabeten in dit land.

  Hanneman says:

  Opnieuw een glasheldere analyse van meneer of mevrouw Oosterwijck. Hier wordt in duidelijke , eerlijke taal uitgelegd waar het kabinetsbeleid voor staat en waartoe het allemaal zal leiden. Het is niet enkel de verharding van het sociale klimaat in dit land wat gemeengoed lijkt te zijn. Armoede is dat ook. Het gewone volk bestaat enkel uit money generating units voor de verschillende bedrijven zoals Ahold, Achmea, Shell en zo kunnen we nog wel even voort. We zouden een welvaartsstaat zijn maar ik zie het niet meer. We zijn ingezakt, lui. Ons leven gerund door de captains of industry, door Big Money met verdienmodellen die zich kunnen meten met nazi-praktijken.
  En de dames en heren officieren van het groot neo-liberale rijk weten zich rijkelijk beloond door hun superieuren. Ze wassen hun handen in de gevierde onschuld. Het is gewoon wáár dat als Jezus destijds voor dertig miljoen zilverlingen was aangebracht dat Judas nu een held zou zijn geweest.
  Het is overigens niet zo dat we enkel God Voetbal dienen te dienen. We moeten ook zeker alle artistieke grootheden van het kijkglas bewonderen. Onder hen bevinden zich immers de heelmeesters die de wonden die zijn geslagen in de zorg op verzoek van onze grote leider zullen genezen door bezigheden te vinden voor onze bejaarden die in de overgebleven bejaardenkampen bij elkaar gedreven zijn om daar waar het maar enigzins mogelijk is nog wat vérder beroofd en uitgekleed te worden. Dat wordt strakjes wat als de ármen van nu hun plaats gaan innemen. Dat wordt rennen naar het Kruidvat waar die hysterische reclame mevrouw euthanasiepillen staat aan te prijzen, twéé voor de prijs van één. Niet omdat het kán maar omdat het moét.
  Dus laat ons er in 2017 allemaal weer intuinen, in de kletspraat van de Pechtholds en Buma’s en Spekmans.
  Van types als Rutte, Schippers (getipt als de eerste vrouwelijke premier van Nederland, jawél!) van Rijn, Kamp en aanverwante mafiosi. Hoe moet je dit het stemvee nou kwalijk nemen?

  oosterwijck says:

  Terugkijkend in de geschiedenis kom ik tot de volgende conclusie: In 1945, werd Europa bevrijd door enerzijds Amerika en anderzijds Rusland. Meteen begon een nieuwe veldslag, Kapitalisme tegen Socialisme (ook wel Communisme genoemd). Amerika en Rusland probeerde elkaar de loef af te steken met de beste verzorgingsstaat te demonstreren om de Europese arbeidersklasse voor zich te winnen. Met het Marshallplan kwamen veel Amerikaanse bedrijven naar Europa: Remmington, Nickolson, AMP, om er een paar te noemen. Er stonden grote belangen op het spel en de bevolking werd verwend met een vaste baan een nieuw huis een auto. Niets was onmogelijk. Elk jaar meer welvaart en meer luxe. De Europese Communisten, kregen het zwaar, terwijl ze tijdens de oorlog tegen nazi Duitsland ageerden, werden ze na de oorlog genegeerd. Een Communist kon een carrière wel vergeten. Voor de bevolking werden nieuw woonwijken gebouwd, hier met ééngezinswoningen, in de USSR met appartementsgebouwen. Hier met een eigen auto, in de USSR met gratis openbaar vervoer. Eigenlijk was alles gratis in de USSR. De mensen, daar, gingen naar de fabriek of kantoor en hun hele leven was verzorgd en geregeld. Elke zomer gratis (met vakantie bonusbonnen) op vakantie naar de Krim. Hier was alles anders verzorgd, je kreeg meer loon en daarvan moest je alles weer zelf betalen. Netto bleef er hetzelfde over. Maar beide systemen waren erg kostbaar voor de Staat, om de arbeider te behagen en te beletten dat hij sympathie kreeg voor de tegenstander. In de jaren tachtig, bleken beide systemen niet langer houdbaar. Amerika trok zich terug en de Amerikaanse bedrijven die met het Marshallplan naar Europa waren gekomen, sloten de deuren. Gorbatsjov kwam aan de macht (nadat Jeltsin teveel was gaan drinken) en werd benaderd door de Iluminatie (o.a. Rockenfeller en Rotschild) met een voorstel om de USSR te ontmantelen. Hij ging akkoord en er kwam een eind aan de wedloop om de arbeidersklasse te behagen. Dit was het definitieve eind van het arbeidersparadijs. Vanaf nu zal de arbeider echt goed worden uitgekleed en alle verworvenheden ontnomen worden, die hij sinds 1945 had verkregen. De rekening moet nu worden terugbetaald, door de arbeider.

  oosterwijck says:

  Terugkijkend in de geschiedenis kom ik tot de volgende conclusie: In 1945, werd Europa bevrijd door enerzijds Amerika en anderzijds Rusland. Meteen begon een nieuwe veldslag, Kapitalisme tegen Socialisme (ook wel Communisme genoemd). Amerika en Rusland probeerde elkaar de loef af te steken met de beste verzorgingsstaat te demonstreren om de Europese arbeidersklasse voor zich te winnen. Met het Marshallplan kwamen veel Amerikaanse bedrijven naar Europa: Remmington, Nickolson, AMP, om er een paar te noemen. Er stonden grote belangen op het spel en de bevolking werd verwend met een vaste baan een nieuw huis een auto. Niets was onmogelijk. Elk jaar meer welvaart en meer luxe. De Europese Communisten, kregen het zwaar, terwijl ze tijdens de oorlog tegen nazi Duitsland ageerden, werden ze na de oorlog genegeerd. Een Communist kon een carrière wel vergeten. Voor de bevolking werden nieuw woonwijken gebouwd, hier met ééngezinswoningen, in de USSR met appartementsgebouwen. Hier met een eigen auto, in de USSR met gratis openbaar vervoer. Eigenlijk was alles gratis in de USSR. De mensen, daar, gingen naar de fabriek of kantoor en hun hele leven was verzorgd en geregeld. Elke zomer gratis (met vakantie bonusbonnen) op vakantie naar de Krim. Hier was alles anders verzorgd, je kreeg meer loon en daarvan moest je alles weer zelf betalen. Netto bleef er hetzelfde over. Maar beide systemen waren erg kostbaar voor de Staat, om de arbeider te behagen en te beletten dat hij sympathie kreeg voor de tegenstander. In de jaren tachtig, bleken beide systemen niet langer houdbaar. Amerika trok zich terug en de Amerikaanse bedrijven die met het Marshallplan naar Europa waren gekomen, sloten de deuren. Gorbatsjov kwam aan de macht (nadat Jeltsin teveel was gaan drinken) en werd benaderd door de Iluminatie (o.a. Rockenfeller en Rotschild) met een voorstel om de USSR te ontmantelen. Hij ging akkoord en er kwam een eind aan de wedloop om de arbeidersklasse te behagen. Dit was het definitieve eind van het arbeidersparadijs. Vanaf nu zal de arbeider echt goed worden uitgekleed en alle verworvenheden ontnomen worden, die hij sinds 1945 had verkregen. De rekening moet nu worden terugbetaald, door de arbeider.