Ouderen hebben meer geld en meer schulden

Ouderen hebben meer geld en meer schulden

Ouderen hebben niet alleen meer te besteden, maar ze hebben ook vaker schulden dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de financiële positie van 65-plussers in de periode 1995-2015.

Meer te besteden

Ouderen hebben meer eigen vermogen dan 65-plussers 20 jaar geleden In 1995 bedraagt het gemiddelde vermogen van de oudere nog 22.000 euro tegenover een vermogen van 23.000 euro van het doorsneehuishouden. In 20 jaar stijgt dit 65-plusvermogen tot 86.500 euro tegenover een vermogen van 17.300 euro van het doorsnee Nederlandse huishouden. Ouderen kunnen ook meer geld besteden. Zo heeft een alleenstaande in 2015 gemiddeld 23.000 euro om uit te geven en een stel zo’n 40.000 euro.

Waarom?

De stijging van het gemiddelde 65-plus vermogen wordt met name veroorzaakt door de welstand van de babyboomers. Hun financiële positie is sterker dan die van ouderen vroeger was. De helft van de ouderen bezit een eigen woning, vaak met overwaarde. Het onder water staan van de eigen woning komt bij ouderen veel minder voor dan bij een doorsneehuishouden. De toename van het besteedbaar inkomen kent een andere oorzaak. Er zijn nu meer vrouwen met een aanvullend pensioen dan 20 jaar geleden en meer mensen hebben een aanvullend pensioen opgebouwd.

Geen rozengeur en maneschijn

Natuurlijk zit niet iedereen er even warmpjes bij. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Het aantal ouderenhuishoudens dat schulden heeft is gestegen van 1 procent in 1995 tot 5 procent in 2015. Deze toename vindt plaats tijdens de economische crisis. Tot 2009 stijgt de koopkracht jaarlijks, maar vanaf 2009 gaan de ouderen er meer dan het doorsneehuishouden op achteruit. Veel aanvullende pensioenen zijn niet of beperkt geïndexeerd of soms zelfs gekort sinds 2009. De meeste 65-plussers maken geen grote sprongen in hun inkomen.

(Bron: ANP/CBS)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Het CBS is steeds meer een verlengstuk van deze criminele Rutte regering. Weer wordt er gesproken over gemiddelden. Cijfers waarbij de hogere inkomens een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Natuurlijk zijn de gemiddeld cijfers beter als twintig jaar geleden, omdat de hogere inkomens er weerzinwekkend op vooruitgegaan zijn. Maar de inkomens van minimum tot aan modaal zijn er weerzinwekkend op achteruitgegaan. Als het CBS objectie wil zijn, zullen ze met verschillende berekeningen moeten komen, per inkomensgroep. Je kunt net zo goed zeggen dat in Afrika geen armoede en honger is, omdat de gemiddelde supermarkt in de wereld goed gevuld is.