AOW-leeftijd

Oproep werkgeversorganisaties: ‘Maak AOW-leeftijd flexibel’

Werkgeversorganisaties voor de bouw, metaal en installatie doen in het Financieele Dagblad een oproep voor flexibilisering van de AOW-leeftijd. Het nieuwe kabinet ontkomt er volgens hen niet aan om de AOW-leeftijd te versoepelen of te bevriezen. Grote groepen werknemers lopen anders de kans om ver voor hun pensioen uit te vallen, omdat ze zijn opgebrand.

Arbeidsongeschikten sterk gestegen

De werkgeversorganisatie wijzen onder meer op cijfers van het UWV en het Pensioenfonds voor de metaal (PMT), die laten zien dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is gestegen sinds het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd. De pensioenleeftijd gaat tot 2022 in stappen van 65 naar 67 jaar. Eerder is uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) al naar voren gekomen dat de kosten om werknemers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan, te overzien zijn.

Aantal arbeidsjaren moeten bepalend worden

Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto VNI zegt tegen het Financieele Dagblad dat in zijn installatiebranche de zorgen groeien over werknemers die in een AOW-gat dreigen te vallen. 90% van werknemers is in vaste dienst. Terpstra vreest een steeds scherpere scheidslijn tussen hoogopgeleide werknemers die zich kunnen permitteren te stoppen en lageropgeleide die dat niet kunnen. Hij roept een volgend kabinet daarom op om flexibilisering van de AOW-leeftijd te onderzoeken. Ook Bouwend Nederland en Aannemersfederatie AFNL/NOA pleiten voor ‘nationale versoepeling’. NOA-voorzitter Hendrik Ruys wil dat de eindstreep mede bepaald wordt door het aantal arbeidsjaren. “Metselaars beginnen vaak al op hun 16e en leven gemiddeld 3 jaar korter.”

Eerder stoppen niet te betalen

Economen van onderzoeksinstituut SEO stellen in een rapport dat vrijdag 14 juli 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd dat flexibilisering van de AOW niet de oplossing is, omdat mensen met een laag inkomen het vaak niet kunnen betalen om eerder te stoppen met werken. Werkgeverskoepel VNO-NCW vindt dat een flexibele AOW-leeftijd “goed kan zijn voor bijvoorbeeld zware beroepen”, maar dat de definitie “tot veel discussie leidt”. En benadrukt dat er al veel maatwerk mogelijk is. “Daarnaast is het een feit dat we allemaal steeds gezonder oud worden en dus wel langer zullen moeten doorwerken.” De FNV wil onder meer de AOW-leeftijd voorlopig bevriezen op 65 jaar en 9 maanden. “De snelle verhoging van de AOW leeftijd was een noodmaatregel uit de crisistijd”, zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. “Nu die crisis wegebt, moet de noodmaatregel van tafel.”

(Bron: ANP, het Financieele Dagblad)

Geef een reactie