Ook De Nederlandsche Bank is voor persoonlijk pensioen

De Nederlandsche Bank (DNB) schaart zich achter het idee om voor iedereen een persoonlijk pensioenpotje in te stellen met collectief gedeelde risico’s.

Pensioenstelsel van de toekomst

Het instellen van een persoonlijk pensioenpotje werd vorig jaar al geopperd door de Sociaal-Economische Raad (SER). Die verklaarde onlangs, na uitgebreid onderzoek, dat idee nog steeds interessant te vinden. De discussie over het pensioenstelsel van de toekomst duurt voort en de verschillende belanghebbenden staan er nog niet allemaal op dezelfde manier in.

Oudedagvoorziening

Vakbonden zien bijvoorbeeld ook veel in een variant die iets meer lijkt op het huidige systeem, waarbij meer zaken collectief geregeld worden. Volgens DNB is het zaak dat betrokken partijen vaart maken met hun analyses en er spoedig begonnen kan worden met de daadwerkelijke besluitvorming. Volgens hen is de Nederlandse oudedagvoorziening gebaat bij ”fundamentele veranderingen”.

Leeftijdsafhankelijk

Volgens DNB is het bij de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel ook van belang dat het beleggingsbeleid leeftijdsafhankelijk wordt. Dit verkleint de kans op kortingen voor ouderen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen. De toezichthouder stelt verder dat de persoonlijke pensioenpotjes desgewenst aangevuld kunnen worden met een collectieve buffer. Maar volgens de toezichthouder is het wel belangrijk dat de omvang daarvan niet te groot wordt. Immers hoe meer collectief geregeld wordt, hoe meer discussie er tussen generaties kan ontstaan over wie recht heeft op welk deel van de buffer.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord