ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding op de schop?

Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen de huidige regels rondom de ontslagvergoeding worden aangepast. Volgens hen ligt de tijd dat we jarenlang werken voor een werkgever, ver achter ons. We moeten meer de regie nemen over onze eigen loopbaan.  Hiervoor pleiten zij in de arbeidsvoorwaardennota 2017. Zijn dit oplossingen of wordt de verantwoordelijkheid met deze maatregelen te veel bij de werknemer gelegd? 

Zelf de regie nemen

Ontslagen door reorganisaties is aan de orde van de dag. In de huidige ontslagregeling krijgen medewerkers vaak een bedrag mee. Werkgevers pleiten er voor dit bedrag voortaan ingezet moet worden voor een opleiding om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.  AWVN pleit ook nog voor een individuele voorziening.  Het bedrijfsleven wil dat werkenden zelf de regie nemen over hun loopbaan.

Positie op de arbeidsmarkt

Om aandacht te houden voor de eigen positie op de arbeidsmarkt, willen werkgevers een zogenoemde loopbaan-APK invoeren. Periodiek gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek om vast te stellen hoe sterk hun positie op de arbeidsmarkt is en waar mogelijke aandachtspunten voor bijscholing liggen. Veder willen ze dat arbeidsvoorwaarden minder afhangen van iemands leeftijd en het aantal jaren dat diegene in dienst is bij een werkgever. Ook de onregelmatigheidstoeslagen willen ze onder de loep nemen. De tijden waarop werk plaatsvindt verschuift, is de overtuiging van de werknemers.

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren. Bij bedrijven of branches waar dat mogelijk is een grotere loonsverhoging en een kleinere stijging waar nog niet zoveel financiële draagkracht is.

Arbeidsproblematiek

Met de nota lopen de werkgeversorganisaties vooruit op het komende overleg met de Sociaal-Economische Raad (SER) over de aanpakt van de arbeidsmarktproblematiek. Agendapunten van die bijeenkomst zijn onder andere loondoorbetaling bij ziekte en het pensioenstelsel. Volgens de FNV wordt met dit voorstel geprobeerd de verantwoordelijkheid af te schuiven op de werknemers.  “De FNV stemt niet in met dit soort visieloze individualisering, waarbij meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt.”

(Bron: NU/ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

  oosterwijck says:

  Werkgever(organisaties) blijven trekken den duwen aan de rechten van de werknemers, totdat de werknemer helemaal geen rechten meer heeft. vijftien jaar geleden hielden de werkvers en de overheid vol, dat flexibele arbeidscontracten, zouden leiden tot meer werkgelegenheid. Onlangs is gebleken uit onderzoek, dat de flexibele contracten voor werknemer, zonder vast contract, niet tot meer werkgelegenheid heeft geleid. … De dagloners van nu (ook wel ZZP’ers genoemd) hebben geen recht op ontslagvergoeding, zelfs niet eens recht op een WW uitkering. Dezelfde situatie al in 1902. Maar wél zijn de slachtoffers al hun rechten afgenomen. En zo is het nu ook weer met de ontslagvergoeding, Werkgever(organisaties blijven trekken en duwen, totdat de rechtspositie van alle werknemers, weer 100 jaar teruggedraaid zijn.

   oosterwijck says:

   Donderdag zag ik een documentaire, waarin een werknemer (loonslaaf) die arbeidsongeschikt geworden is, vanwege Alzheimer, in dienst gehouden wordt, zonder salaris, om zo een ontslagvergoeding te ontlopen. Schandalig A-sociaal van de overheid om mensen zo te behandelen. Deze man wordt nu, 70%, betaald door het UWV en kan geen kant op. … Dit hebben we maar mooi te danken aan de combinatie VVD/PvdA. …. Geef dat soort lieden nooit meer kans, om de loonslaven, op een dergelijke manier af te knijpen.

   Eerder al, heb ik me verdiept in het systeem van Sociale Werkplaatsen. Ik heb uit een bestudering ontdekt, dat die Sociale Werkplaatsen helemaal niet bedoeld zijn om mensen met een beperking aan de slag te houden. … Maar juist bedoeld zijn om uitverkorenen aan een management baan te helpen, ten koste van arbeidsgehandicapten. … Dat zit zo: Zet duizend mensen met een beperking, bij elkaar in een loods en laat ze dozen vouwen. Je krijgt voor elke medewerker een subsidie, van de overheid, van €26.500 plus nog een extra subsidie voor opleiding en dergelijke. Vervolgens geef je ze een salaris van €16.500 en je houd €10.000 per persoon over, wat in totaal x 1000 een bedrag oplevert van 10 miljoen. Daar kan een kliekje uitverkoren, voor zichzelf, een zeer ruim salaris uit genereren. En zo gebeurd het in de praktijk.