crisis

Crisis voorbij? Niet voor mij!

De economie groeit en de werkloosheid daalt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben momenteel 456.000 mensen geen betaalde baan terwijl ze daar wél naar zoeken. Alhoewel alle economische lichten op groen staan en de roep om loonstijgingen sterker wordt, valt een deel van de bevolking over de rand. Onder hen honderdduizenden werkloze 45-plussers.

De ontmoedigden

Hollandse Zaken citeert uit een tweet van CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (januari 2017): ‘Naast de circa 500.000 werklozen zijn er nog 700.000 mensen die willen werken.’ Wat doet welvarend Nederland om de grote groep kansloze werkzoekenden, de ‘ontmoedigden’ (CBS-begrip), bij de economische groei te betrekken?

Nauwkeurige cijfers?

Het CBS heeft besloten om werklozen in de bijstand, die de laatste 4 weken niet gesolliciteerd hebben, buiten de werkloosheidsstatistieken te houden. Reden? Het CBS houdt zich aan de standaard die Europese statistische bureaus hanteren. Van nauwkeurige cijfers over de echte werkloosheid lijkt geen sprake meer. Wel gebruikt het statistisch bureau nu het begrip ‘ontmoedigden’ voor kansloze werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Aan het woord

Dineke Deelman (58) is voormalig office-manager en inmiddels 8 jaar werkloos. Ze zit al jaren in de bijstand. Ze voelt zich gevangen in een systeem dat er vanuit blijft gaan dat ze weer aan de slag kan komen. “Ik moet blijven solliciteren. Dat is gekmakend, ziekmakend. Ik krijg geen werk meer. Je bent gewoon verlopen op de arbeidsmarkt.”

Stella de Swart (51) was 27 jaar accountmanager in de mode-industrie. Door een faillissement van haar laatste werkgever is ze nu 5 jaar werkloos. Inmiddels zit de moeder van 2 kinderen (10 en 13) in de bijstand. Ze vindt het heel moeilijk om op eigen kracht weer aan de bak te komen. “Je wilt dat je kwaliteiten weer worden aangeboord. Werkloos zijn is slecht voor je zelfbeeld.”

Rita Verduin (58) werd na een carrière van 30 jaar in personeelszaken op 1 januari 2014 werkloos. Alle afwijzingen die ze vervolgens op sollicitaties kreeg, ondermijnden haar zelfvertrouwen. “Je zou er depressief van worden.” Via een stage heeft Rita uiteindelijk toch weer een vaste baan weten te bemachtigen.

Ger Laan (63). Bijna 3 jaar geleden ontslagen als redacteur bij Panorama. Heeft zich ‘het schompes’ gesolliciteerd maar werd nooit uitgenodigd voor een gesprek. Ger bood woensdag 28 juni 2017 namens een groep werkloze 50-plussers de Tweede Kamer de petitie Voet tussen de Deur aan. Ger: “Wij willen laten weten dat we echt wel willen werken. Maar dat overheid en bedrijfsleven ons dan wel de kans moeten geven. En maken wij onze druk over het feit dat veel 50- en 60-plussers uit de werkloosheidsstatistieken verdwijnen.”

Theo Hartogs (67). Heeft sinds de zomer van 2016 AOW, maar was de 5 jaar daarvoor werkloos. Theo: “Met die AOW viel er een enorme rust over me. Ik sta op met het idee dat ik niet meer moet. Ik mag mijn eigen dag indelen. Tegelijkertijd word ik steeds actiever. Ik denk dat ik wel zo’n 20 à 30 uur in de week werk voor allerlei maatschappelijke doelen. Geef deze mensen een vergoeding voor maatschappelijk werk en mantelzorg. Dat maakt iedereen gelukkiger en scheelt een hoop bureaucratie. ”

Reinier Castelein (39). Voorzitter vakbond De Unie. “Ik ben voor een herverdeling van werk en inkomen. Denk aan een vierdaagse werkweek of een zes-urige werkdag, waarmee ze in Zweden experimenteren. Minder werken levert ook welzijn op. Een dag extra voor je kinderen, ouders of je buren. Even uit de rat race en meer liefde voor elkaar.”

Pierette Wijnen (53). Ontslagen management assistent. Maakte van haar afscheidsborrel een feestje. Bestelde een stretch limo om haar op te halen, met opgeheven hoofd onder de muziek van Gloria Gaynor’s I Will Survive. Zo werd een verdrietig vertrek toch een mooie herinnering. “Ik geloof dat je in deze moeilijke tijden echt positief moet blijven. Dat krijg dan ook z’n weerslag in het vervolg. Dat straal je uit, ook als je gaat solliciteren.” Pierette houdt een blog bij.

Merle Spann (53). In 2015 ontslagen bij ING. Organiseerde trainingen en lezingen voor personeel. Merle probeert van iedere sollicitatiebrief maatwerk te maken, maar weigert haar geboortedatum te verzwijgen. “Wat is dat voor flauwekul. Ik heb nog heel veel jaren te gaan. En zelf heb ik helemaal niks met leeftijden.”

Hollandse Zaken laat, niet voor het eerst, ‘de ontmoedigden’ aan het woord en bespreekt ook de achtergrond van de zelfmoord van de werkzoekende vijftiger die een jaar geleden in het programma te gast was. Tot slot de vraag waarom, nu de economie groeit, de vele vacatures niet door ouderen vervuld worden.

Hollandse Zaken is te zien op donderdag 29 juni 2017 rond 21.10 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. Hanneman says:

    Tja. De ontmoedigden. De teleurgestelden, wanhopigen, radelozen, benadeelden, onverzorgden, ontluisterden…. Zo kunnen we nog wel even door en ’t zijn er nogal wat. De vraag wat de welvarenden voor de achtergeblevenen zullen gaan doen is makkelijk te beantwoorden. Niets! Door de leidende politiek wordt dit artikel, worden mensen over wie dit gaat gezien als een soort bijkomende schade. Iets dat verder geen betekenis heeft, geen weerstand kan bieden en gewoon kan worden ontkend. Want er staan immers handelsbelangen op het spel. En ik ken maar zeer weinig politici die werkelijk wakker liggen van of iets doen aan deze kwestie(s). Ze zijn er gewoon niet. Alle neo-liberale marktellende op al die terreinen. Een interim-directeur die de deal met een cateraar plaatst boven de zorg die hij dient te verlenen, grote baas van de NAM die strakjes gewoon verder wil met aardbeven, een verantwoordelijk politicus die maling heeft aan de roep van de mensen uit het, kiest u zelf maar een veld uit. Wat vervelend toch dat het denk en voelwerk van onze huidige premier en zijn partij door de jaren heen bedreven inmiddels ook zal worden gezien als “hoe het hoort”. Nieuwkomers of de jeugd van nu hebben eigenlijk al geen idee meer van hoe prachtig een gedragen sociale samenleving is. En nu we meneer Zalm aan het werk hebben in Den Haag lijkt het me dat je geen profeet hoeft te zijn om te weten dat al deze ellende zich verder zal uitbreiden, zich zal consolideren. Al de kinderen die morgen geboren worden zullen wat de Nederlandse Staat aanricht gaan zien als normaal. Soms wat hard misschien maar toch normaal. Ik zou me liefst akkoord verklaren. Maar ik kan het niet. U?

  2. oosterwijck says:

    De crisis is helemaal niet voorbij. … Alleen de symptomen worden verborgen gehouden, zodat het gepeupel de crisis niet ziet. Voortdurend wordt er getoverd met cijfers. Maar in hoofdlijnen, levert het gepeupel in op alle gebied. De bevolking hoort alleen maar: “Er moet bezuinigd worden”. en: “We zijn er nog niet”. En ondertussen vult de elite de zakken, met hogere beloningen, hogere bonussen en hogere onkostenvergoedingen. En als ze de kans krijgen frauderen ze zo veel ze kunnen. Veel van deze fraudes zijn in VVD elite kringen gelegaliseerd: denk hierbij aan Rijkmann-Groenink van de ABN, die een schade veroorzaakte van €25 miljard voor de belastingbetaler. Denk aan dhr. Staal, die een woningbouwvereniging tilde voor €2 miljard. Denk aan de jongste fraudeur, dhr. Keyzer, die een crematievereniging tilde voor ongeveer €60 miljoen. En zo zijn er jaarlijks meerdere voorbeelden te noemen, die een schade van vele miljarden opleveren. Dit gedrag wordt verdedigd, in VVD kringen, met “ondernemerszin” en ondertussen de schade wordt verhaald op het gepeupel. … Al vijftig jaar regeert de VVD dit land en al vijftig jaar zit het gepeupel in een neerwaartse lijn. De VVD staat voor “Belangengroepering van: banken, industrielen, en miljonairs, die elk jaar rijker worden. Gedurende de voorbije vijftig jaar zit de industriele “maak” revolutie in een neerwaartse lijn. We zitten nu in een industriele “praat” revolutie (telecommunicatie). Al vijftig jaar worden de boventallige uitgeworpenen van dit verderfelijke systeem, verborgen achter tijdelijke maatregelen en aangepaste wetjes, die aangepast worden met de weersverwachtingen. Als je alle overbodigen bij elkaar optelt, hebben we 2 miljoen werklozen. Dat is 4x zoveel, als in de officiele cijfers. Geloof maar, dat de crisis nooit meer ophoud, zolang een klein groepje uitverkorenen, meent, elk jaar méér, moet kunnen onttrekken aan het huishoudgeld van de Staat. In het heetst van de strijd, werd één overwinning behaald: een maximum aan de bonussen voor bankdirecteuren. En wat denk je, er wordt al weer gepraat, om dit maximum af te schaffen, omdat er anders geen Britse banken naar ons land komen. … Laat die banken lekker wegblijven, de bevolking zit helemaal niet te wachten op Britse banken en Britse bankiers. Sinds dat Margareth Thatcher de Britse economie voor minstens de eerste 100 jaar vernield heeft en de Britse bevolking in armoede heeft gestort. … Nee, het zit anders, … onze eigen bankdirecteuren, vinden het bezwaarlijk dat ze niet méér hun zakken kunnen vullen. Eerst hebben ze gedreigd, dat ze massaal zouden vertrekken naar het buitenland, waar méér te verdien is. Maar nu zien ze dat het buitenland helemaal niet zit te wachten op Nederlandse zakkenvullers (bankiers). Dus moet het in eigen land mogelijk gemaakt worden, door hun VVD partijgenootjes.