medisch hulpmiddel

Medisch hulpmiddel nodig? U hoeft niet meer eindeloos te wachten

Eindeloos wachten op een rolstoel of ander medisch hulpmiddel, behoort als het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt binnenkort tot de verleden tijd. De Jonge wil dat er landelijke regels komen voor onder andere de levertijd van deze hulpmiddelen. 

Zorgverzekeraar of Wmo

Sommige hulpmiddelen die nodig zijn voor een behandeling, verpleging of revalidatie krijgt u vergoed uit het basispakket van uw verzekering. Het gaat hierbij om middelen die u nodig heeft naar aanleiding van een aandoening. Heeft u aanpassingen in huis nodig om langer thuis te blijven wonen, zoals een traplift of een rolstoel, dan kunt u vanuit de Wmo zo’n voorziening aanvragen. Dit loopt via het Wmo-loket van uw gemeente.

Welke middelen door de zorgverzekeraar worden vergoed, verschilt per verzekering. Neem hierover dus eerst contact op met uw zorgverzekering. Want bijvoorbeeld ‘eenvoudige’ hulpmiddelen als een rollator en krukken worden niet vanuit het basispakket vergoed. Het kan wel zijn dat het wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan hier antwoord op geven.

Lange levertijden

Maar voor u een hulpmiddel in huis heeft, gaat er vaak lange tijd overheen. De vele ‘loketten’ die u af moet voordat het rond is, werpen drempels op. Maar ook de gebrekkige samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers laat nu vaak te wensen over.

#RegelHet

Het programma Kassa besteedt de afgelopen jaren naar aanleiding van talloze klachten regelmatig aandacht aan de problematiek rond medische hulpmiddelen. Voor de uitzending van 12 oktober  2019 start het programma de actie #RegelHet. Ze roepen alle betrokken partijen op beter samen te werken om aanbevelingen te realiseren en de inkoop van hulpmiddelen regionaal te regelen. De actie heeft gewerkt. En met succes!

Afspraken

Betrokken partijen hebben nu afgesproken dat ze in januari 2020 regels opstellen waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels gaan onder ander bepalen hoe lang het mag duren voor een hulpmiddel is geleverd en hoe aanvragers te woord worden gestaan. Dit zijn de 2 belangrijkste punten waar het nu mis op gaat. Minister Hugo de Jonge heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten.

(Bron: ANP/Kassa)

Geef een reactie