AOW-leeftijd

Lagere levensverwachting, dus geen verhoging AOW-leeftijd in 2023

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de levensverwachting iets gedaald ten opzichte van de prognose in 2016. Aangezien de AOW-leeftijd op deze raming gebaseerd wordt en de verhogingen 5 jaar van tevoren aangekondigd moeten worden, gaat deze in 2023 naar verwachting niet verder omhoog.

Hogere sterfte

Wie in 2023 65 jaar wordt, leeft daarna nog 20,5 jaar, blijkt uit de laatste berekeningen van het CBS. In 2016 laten de cijfers zien dat iemand van 65 jaar in 2023 nog 20,7 jaar zal leven. De levensverwachting, gebaseerd op sterftecijfers, is daarmee 13,5 weken korter geworden. Dat komt doordat er in de laatste 4 maanden van 2016 en de eerste 8 maanden van dit jaar meer mensen zijn gestorven dan verwacht. Onder andere door de relatief lange griepgolf, waardoor veel ouderen zijn overleden. Het CBS plaatst als kanttekening dat fluctuaties in de feitelijke sterfte elk jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting zorgen en verwacht dat de levensduur verder zal blijven stijgen.

Toekomstige AOW-leeftijd

De bevolkingsprognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd. In november vorig jaar heeft de overheid de leeftijd waarop de AOW-uitkering in 2022 ingaat verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. CBS-demograaf en hoogleraar Jan Latten tegenover het Financieel Dagblad: “Hoe het verder gaat is aan de politiek, maar op grond van de gehanteerde mechaniek kun je nu al bedenken dat er volgend jaar niet tot een verhoging van de AOW-leeftijd in 2023 wordt besloten.” Het Centraal Planbureau houdt op basis van eerdere ramingen rekening met een AOW-leeftijd van 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Met de huidige verlaging van de levensverwachting zal dit dan aangepast moeten worden. De huidige lagere levensverwachting betekent overigens niet dat de AOW-leeftijd naar beneden bijgesteld wordt. Daarvoor is namelijk een marge afgesproken binnen een speciaal ontwikkelde formule. Als de levensverwachting daalt, blijft de AOW-leeftijd gelijk.

Bevestiging kabinet

Het kabinet heeft op vrijdagmiddag 3 november 2017 inderdaad besloten dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat in 2023. In 2023 krijgen mensen dan net als in 2022 AOW als ze 67 jaar en 3 maanden oud zijn. Dat heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gemeld. Daarmee gaat de AOW-leeftijd voor het eerst sinds 2013 niet omhoog. “In de kern is het niet zo goed nieuws. We zien uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de levensverwachting iets achter blijft bij wat we eerder hadden verwacht. Tegelijkertijd: als je beter naar de cijfers kijkt zie je dat de levensverwachting welzeker blijft stijgen de komende jaren. Dat is positief nieuws”, aldus de bewindsman. Het besluit heeft volgens hem geen consequenties voor de overheidsfinanciën.

90-jarigen

Inmiddels leven we ruim 5 jaar langer dan in 1956. Ook is de kans om de 90 te halen flink gestegen. In 1950 is de kans daarop nog 9 procent, nu is dat 31 procent. Dat mensen ouder worden komt door de vooruitgang op het gebied van medische kennis en technologie, betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden.

(Bron: ANP, volkskrant.nl, rtlnieuws.nl, fd.nl)

Geef een antwoord