laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kost Nederland veel geld

Nederland telt meer dan 2 miljoen laaggeletterden. Vervelend voor hen, maar ook voor de maatschappij. Laaggeletterdheid kost de Nederlandse staat jaarlijks meer dan 1 miljard, heeft accountants- en adviesbureau PwC in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven uitgerekend. 

Hogere uitkering en slechtere banen

Iemand die laaggeletterd is heeft onvoldoende schrijf- reken- of leesvaardigheden om volledig mee te kunnen doen met de maatschappij. Daardoor blijven zij vaak hangen in slecht betaalde banen in de zorg of bouw, waardoor zij volgens PwC ruim 570 miljoen mislopen. De andere helft van de 1 miljard is voor rekening van de overheid. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaker een uitkering en hogere zorgkosten en die worden (deels) betaald door overheidsinstanties.

Armoede

Dat laaggeletterden een stempel drukken op de overheidskosten is al langer bekend. Zij zijn immers vaker werkloos en bouwen makkelijker schulden op omdat zij bijvoorbeeld aanmaningen niet goed kunnen begrijpen en dus rekeningen ook niet betalen. Omdat niet alleen hun taal- en rekenvaardigheden, maar ook hun computervaardigheden onvoldoende zijn, is het voor hen extra lastig om passende hulp te zoeken. Daardoor kunnen hun problemen groter worden. Gemiddeld leeft 19 procent van alle Nederlandse laaggeletterden minimaal 1 jaar in armoede, hetzij door schulden of door een kleine uitkering.

Veel ouderen laaggeletterd

Onder de laaggeletterden zijn veel ouderen, zo valt te lezen in een artikel dat wij in februari 2018 over dit onderwerp schrijven  Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder het onderwijssysteem. Leerproblemen worden in het verleden minder snel opgepikt en kinderen eerder weggezet als dom. Vaak belanden deze kinderen achterin de klas, waardoor zij niet alle lesstof even goed meekrijgen en dus nog steeds laaggeletterd zijn als zij van school komen.

Hulp

Inmiddels zijn er veel plekken waar laaggeletterden geletterd kunnen worden. Kent u iemand die laaggeletterd is en graag beter wil leren lezen, schrijven of rekenen? Dan kunt u hem of haar het nummer 0800-0234444 (gratis) laten bellen. De gegevens van deze persoon worden dan genoteerd en doorgegeven aan een zogenoemd taalhuis. Het taalhuis kijkt dan wat passend is voor deze persoon, bijvoorbeeld een taalles, hulp bij de administratie of een computercursus.

(Bron: archief, PwC, NRC, ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Is ook uitgerekend, hoeveel laaggeletterdheid de Staat oplevert, omdat die mensen: geen subsidies aanvragen, uitkeringen mislopen en pensioenen mislopen. Ook worden laaggeletterden vaak onderbetaald en misleid door de regelgeving, waardoor de Staat tientallen miljarden bespaard.