Duur 03:02
Gepubliceerd op 4 april 2017

Laaggeletterdheid kost één miljard euro

De kosten van laaggeletterdheid bedragen in Nederland jaarlijks ongeveer één miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek dat PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.

Laaggeletterdheid

In 2013 komen de kosten voor niet goed kunnen lezen en schrijven nog uit op ruim een half miljard. Dat bedrag is in 4 jaar tijd bijna verdubbeld. De oorzaak hiervan is dat er in het onderzoek van 2017 beter is gekeken naar wie precies laaggeletterd zijn. Mensen die niet kunnen rekenen en 65-plussers die niet goed kunnen lezen en schrijven zijn in 2013 niet meegeteld als laaggeletterden. In 2017 is dat wél het geval. Daardoor is er in 2017 van 2,5 miljoen laaggeletterden uitgegaan, in plaats van 1,3 miljoen 4 jaar eerder.

Kostenposten

Wat met name bijdraagt aan de hoge kosten, zijn de hogere gezondheidskosten, de gemiste belastinginkomsten en de lagere salarissen. Die kosten komen vooral voor rekening van de laaggeletterden zelf, maar ook de overheid, belastingbetalers, zorgverzekeraars en werkgevers betalen mee. Mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen hebben hogere gezondheidskosten (264 miljoen euro). Ook doen zij vaker een beroep op sociale zekerheid (104 miljoen euro). Zij hebben lopen inkomsten mis (34 miljoen euro). Als zij werken, krijgen zij minder salaris (330 miljoen euro). Als gevolg daarvan heeft de overheid minder belastinginkomsten (239 miljoen euro).

Advies

“Dit is een heel hoog bedrag: ieder jaar één miljard euro”, zegt Mariëtte Hamer, vicevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). “Voor de laaggeletterden zelf zijn de gevolgen natuurlijk het grootst. Maar ook als samenleving betalen we een hoge rekening. De SER pleit in haar laatste advies voor een basisvoorziening voor iedereen. Scholing moet laagdrempelig en in de buurt beschikbaar zijn, zodat iedereen kan leren lezen, schrijven, rekenen en computeren.”

Het onderwerp is op dinsdag 4 april 2017 besproken in Hallo Nederland.

(Bron: ANP, NOS, Stichting Lezen & Schrijven)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Ik kan niet enkel in kosten denken. Mijn inkomen is ernaar om dat maar beter wel te doen, alleen, het lúkt me gewoon niet. Want dan moet ik mijn leven in dienst van het geld stellen en ik WIL het gewoon niet. Stoor me mateloos aan de aanhoudende, toenemende berichtgeving over wat alles wel niet kost. Lees zelden over wat een en ander kan hebben opgeleverd. Hooggeletterdheid zal wel verdienen zijn. Wat is het aantal miljarden dat door de mantelzorgers, dienstverleners moet zijn “bespaard” (danwel ergens anders dus verdiend) door dat akelige “zo lang mogelijk thuis laten wonen” verhaal? Wat zullen de ontmoedigden wel niet hebben opgeleverd door áf te zien van rechten of voorzieningen om dat de weg er naar toe zo onbegaanbaar mogelijk is gemaakt door de politiek van de laatste paar kabinetten? Wat hebben eenzamen in de kas gebracht? Waar de bindende voorzieningen als buurt en wijkcentra of maatschappelijke diensten zijn wegbezuinigd. Wat er allemaal niet is verdiend aan milieuverzieking. Onberekenbaar is wat er is verdiend aan de dieren, wat heeft dát wel niet opgeleverd? Mijn excuses aan de grootverdieners en winstbedenkers maar het leven is écht veel meer dan een baten versus kosten verhaal. Het is al zo met de menselijke maat. Vriendschap gaat strakjes ook een keer door de rekenmachine. Let maar op! En ja…. Gátverdamme!

Bekijk ook

Meer