laagletetterdheid

Laaggeletterdheid is groot probleem, zeker onder ouderen

De Week van de Alfabetisering is begonnen en vraagt aandacht voor een omvangrijk probleem: laaggeletterdheid. Uit nieuw onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen en dit aantal daalt niet. Steker nog, het stijgt. Met name onder ouderen is het een groot probleem, wat hen extra kwetsbaar maakt.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid wordt vaak verward met analfabetisme en dyslexie, maar het is compleet iets anders. Laaggeletterden zijn mensen ouder dan 16 jaar die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het gewenste niveau om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Laaggeletterdheid komt het vaakst voor bij oudere mensen. Uit eerder onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat van de Nederlandse 55-plussers ongeveer 20 procent van de mannen en 22 procent van de vrouwen laaggeletterd is. Bij geen enkele andere leeftijdsgroep is dit percentage zo hoog. Volgens de stichting komt dit omdat vooral door het opleidingsniveau, dat onder ouderen relatief gezien lager is dan bij jongere generaties.

Te lastig taalgebruik

Uit het nieuwe onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat laaggeletterden makkelijker in de problemen komen doordat zorginstellingen, overheid en bedrijven vaak te ingewikkeld taalgebruik toepassen. Zo is het doen van belastingaangifte een stuk lastiger voor deze groep mensen en kan het begrijpen van facturen ook een probleem zijn. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de laaggeletterde in kwestie. Zo kunnen er bijvoorbeeld schulden ontstaan. Omdat de schuldhulpverlening vaak moeilijke taal gebruikt, is het voor sommigen lastig om weer uit de financiële moeilijkheden te komen.

Zelfredzaamheid overschat

In 2016 stelt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen dat de schuldhulpverlening de zelfredzaamheid van hun cliënten overschat. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) laat eerder dit jaar weten dat zij vinden dat de overheid een totaal onrealistisch beeld heeft van wat burgers wel en niet zelf kunnen regelen.

De Week van de Alfabetisering duurt nog tot 10 september 2017.

(Bron: Stichting Lezen & Schrijven, WRR, NOS, ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. Hanneman says:

    Blijkens de gevoerde politiek heeft men in Den Haag maling aan laaggeletterdheid. Zelfredzaamheid van de burger is ook geen issue. Het is een term uit de tijd waar de burgerij nog niet op stang gejaagd, leeggetrokken, genegeerd of uitgelachen was en in staat om die zelfredzaamheid vorm te geven. Door een fatsoenlijke vaste baan te hebben. Door goed geschoold te zijn. Door, als het eens misliep, naar de rechter te kunnen. Door verzekerd te zijn van de steun van de gemeenschap die wij met elkaar vormen, ook aan de laageletterden en het hebben van rechten. Op alle terrein. Allerlei zaken die we als samenleving “nooit zouden laten gebeuren” zijn de afgelopen jaren gewoon tóch gebeurt en ik ben in afwachting van wat Mark verder weet te verzinnen. Het is vast weer iets waar wij, laaggeletterden, geen idee van hebben maar waar we zeker nóg laaggeletterder en onzelfredzamer zullen worden.