Komen mijn toeslagen in gevaar door bijverdienen?

“Onlangs beantwoordde u een vraag over bijverdienen met een pensioentje. Maar is het mogelijk dat je toeslagen dan in gevaar komen? En zijn er mogelijk nog meer financiële nadelen?” M. v.d. Velde.

U gaat meer belasting betalen als u meer gaat verdienen. Zo zit onze maatschappij nu eenmaal in elkaar. Maar het kan ook zijn dat door bepaalde bijverdiensten de toeslagen in gevaar komen. Als u alleen AOW heeft met een klein pensioentje, zal dat heus niet direct gebeuren, maar naarmate u meer bijverdient, kan dat wel. Zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat als u meer verdient, u minder toeslag krijgt. Totdat u over de toeslaggrens heen gaat. Dan krijgt u niets meer. Die grens is bij de huurtoeslag 22.200 euro voor alleenstaanden. De huurtoeslaggrens van het gezamenlijke inkomen van 2 partners bedraagt ruim 30.175 euro. De inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag liggen hoger. Ook bij de zorgtoeslag krijg je minder naarmate je meer verdient. De maximale zorgtoeslag krijg je bij een inkomen van 20.109 euro. Daarna gaat die stapsgewijs naar beneden naarmate je meer verdient, tot een inkomen van 27.857 euro per jaar (alleenstaand) of 35.116 euro (met partner). Dan houdt de toeslag op. En er zijn meer zaken waar u op moet letten. Het zou kunnen zijn dat u de kwijtschelding van gemeentelijke en of provinciale lasten misloopt, omdat u een hoger inkomen heeft.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 47 2017

Geef een antwoord